​Najlepsza uczelnia turystyczna w Polsce uruchamia studia w Krakowie

„Kraków wypracował sobie pozycję miasta-lidera w zakresie obsługi polskiego ruchu turystycznego. To jedno z miast najchętniej odwiedzanych przez turystów z całego świata, posiadające świetną bazę hotelową, instytucje kulturalne i centra naukowo-badawcze” – stwierdza dr Bartłomiej Walas, dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji WSTiE. „Uznaliśmy więc, że musimy być obecni tam na miejscu, aby nasi studenci mieli łatwiejszy dostęp do staży, praktyk i możliwości sprawdzania swoich umiejętności. Zajęcia odbywają się w prestiżowej lokalizacji, na Rynku Głównym. Tętniące serce turystyki jest więc na wyciągnięcie ręki” – dodaje.

Nowopowstały, zamiejscowy Wydział Turystyki w Krakowie, będzie prowadził studia stacjonarne w języku angielskim oraz niestacjonarne w języku polskim. Jak podkreślają władze uczelni, coraz większe zainteresowanie programem WSTiE ze strony obcokrajowców miało swój wpływ na rozszerzenie oferty. Ale nie tylko. Z badań, przeprowadzonych przez Akademickie Biuro Karier wynika, że także polscy studenci długo czekali na tak praktyczne, prestiżowe zajęcia, prowadzone w języku obcym. „Wielu naszych absolwentów otrzymuje zatrudnienie w zagranicznych sieciach hotelowych – nie tylko w Polsce, ale także za granicą” – tłumaczy Maria Grzechynka, kanclerz WSTiE. „Nasze studia mają wymiar mocno praktyczny, ucząc przede wszystkim zawodu. Już od pierwszego roku studiów prowadzimy zajęcia warsztatowe i oferujemy możliwość obywania staży. Wprowadzenie obcego języka wykładowego jest idealnym uzupełnieniem tej oferty” – dodaje.

Nowy wydział będzie kontynuował standardy, wypracowane i stosowane od lat przez WSTiE. Program oparty został na wzorcach europejskich, a innowacyjne specjalizacje stworzone zostały przy współpracy z najlepszymi specjalistami branży turystycznej. Kadrę naukową stanowią eksperci z wiodących ośrodków akademickich w Polsce i za granicą, prezentujący szerokie spektrum specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej, zwiększającej szanse absolwentów na rynku pracy. Zajęcia odbywają się w małych grupach i nastawione są na pracę warsztatową.

Po obronie dyplomu, absolwenci mają możliwość kontynuowania edukacji na poziomie studiów podyplomowych Menedżer Hotelu, które od kilku lat z sukcesem prowadzone są w Krakowie. Dla najbardziej ambitnych, WSTiE - we współpracy z amerykańską uczelnią biznesową - przygotowała innowacyjny, jedyny w Polsce, branżowy program studiów MBA.

Osoby zainteresowane studiami w Krakowie mogą uzyskać informacje w punkcie konsultacyjnym na Rynku Głównym 14 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 16:00, a także na stronie internetowej: http://www.wste.edu.pl/wstie-krakow