Jakiego artykułu szukasz?

"Nocne korki z WOS-u" na UMCS w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza na bezpłatne korepetycje z wiedzy o społeczeństwie w dniu 8 marca, czyli "Nocne korki z WOS-u". Szczegóły poniżej.

"Nocne korki z WOS-u" na UMCS w Lublinie

Zapraszamy na bezpłatne korepetycje z wiedzy o społeczeństwie, które organizuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W dniu 8 marca 2019 r. od godziny 16.00 w Auli im. I. Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS (Plac Litewski 3) odbędą się „Nocne korki z WOS-u", czyli powtórka do matury z zakresu szeroko pojętej wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej.


Wydarzenie będzie świetną okazją do utrwalenia i usystematyzowania wiedzy, zdobycia nowych umiejętności przydatnych do zadowalającego zdania egzaminu dojrzałości, jak również wyboru kierunku studiów w obszarze nauk społecznych. Jest to także forma skutecznej edukacji polegająca na łączeniu teorii z praktyką oraz sprawdzeniu się w sytuacji ekstremalnej, jaką jest nauka nocą.

Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość spotkania i poznania środowiska akademickiego UMCS oraz jego zwyczajów.

Podczas wykładów omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • „Władza samorządowa i partycypacja obywatelska"
  • „Organy władzy wykonawczej w Polsce"
  • „Wybory - od rejestracji komitetów do ciszy wyborczej"
  • „Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ"
  • „Systemy rządów państw współczesnych"
  • „Spory i konflikty we współczesnym świecie - rola mocarstw i organizacji międzynarodowych"

Zgłoszenia na wydarzenie można przesyłać e-mailem do 7 marca br. na adres:

politologia@politologia.pl

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji