Nowa specjalność na kierunku Automatyka i Robotyka we WWSIS Horyzont

STEROWANIE PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI

Nowa specjalność na kierunku Automatyka i Robotyka

Studia inżynierskie

Celem specjalności jest zapoznanie studentów z matematycznym modelowaniem procesów, cyfrowym przetwarzaniem sygnałów pomiarowych, analizą systemową oraz metodami syntezy sterowania optymalnego.

Specjalność bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach realizowanych na komputerach oraz przy wykorzystaniu specjalizowanych sterowników mikroprocesorowych.

Sylwetka absolwenta

Student nabywa wiedzę z zakresu:

 • modelowania procesów,
 • sterowania procesami technologicznymi,
 • przetwarzania sygnałów pomiarowych,
 • tworzenia komputerowych systemów automatyki,
 • metoda sterowania optymalnego.
 • w zakresie metodyki projektowania, tworzenia i oprogramowania komputerowych systemów automatyki,
 • programowania sterowników PLC,
 • obsługi wybranych urządzeń automatyki przemysłowej,
 • pomiarów oraz sterowania procesami technologicznymi.

Absolwent specjalności dysponuje umiejętnościami:

 • w zakresie metodyki projektowania, tworzenia i oprogramowania komputerowych systemów automatyki,
 • programowania sterowników PLC,
 • obsługi wybranych urządzeń automatyki przemysłowej,
 • pomiarów oraz sterowania procesami technologicznymi.