Jakiego artykułu szukasz?

​Nowe podejście do studiów MBA

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zaprasza na studia MBA Project Management skierowane do menadżerów średniego i wyższego szczebla. Szczegóły poniżej.

​Nowe podejście do studiów MBA

Trwa nabór do II edycji studiów MBA Project Management w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Studia skierowane są do menadżerów średniego i wyższego szczebla.

Podczas 4 semestrów słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę o zarządzaniu projektami, programami oraz portfelem projektów oraz zaawansowaną wiedzę o biznesie i kompetencje zarządzania organizacjami.

Innowacją jest wprowadzenie dwóch ścieżek programowych - zaawansowanego zarządzania projektami i zarządzania w przemyśle morskim.

Wykłady prowadzić będą specjaliści, praktycy, wykładowcy akademiccy i akredytowani trenerzy.

Poza podniesieniem kwalifikacji słuchacze zyskają również międzynarodowe certyfikacje, otrzymają aktualną wiedzę i poznają nowoczesne praktyki zarządzania oraz będą mieli możliwość nawiązać branżowe znajomości.

Za nowy program studiów MBA Project Management w WSAiB Gdynia odpowiada dr Artur Kasza, doświadczony facylitator, konsultant, kierownik projektów, trener współpracujący z Altkom Akademią. Projektuje i prowadzi spotkania i warsztaty, w tym dotyczące strategii, portfela, programów i projektów.

Zapisy na www.mbapm.pl

Komentarze (0)
brak komentarzy…
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu