Nowe specjalności na kierunku Informatyka w WWSIS Horyzont

BEZPIECZEŃSTWO I OPTYMALIZACJA SIECI INFORMATYCZNYCH

Nowa specjalność na kierunku Informatyka – realizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (UWAGA OBNIŻONE CZESNE!!!!)

Studia inżynierskie

Celem specjalności jest zapoznanie studenta z zasadą działania różnych typów sieci teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci komputerowych i sprzętu Cisco, a także przygotowanie do optymalnego projektowania siec teleinformatycznych oraz skutecznej ich ochrony, w zakresie uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli do zasobów sieciowych.

Specjalność oferuje wiele kursów przygotowujących do pracy w profesjonalnych przedsiębiorstwach oferujących pracę na stanowisku specjalisty do spraw bezpieczeństwa i optymalizacji sieci.

Sylwetka absolwenta

Student nabywa wiedzę z zakresu:

 • podstaw sieci komputerowych,
 • zaawansowanych metod sieciowych,
 • projektowania sieci,
 • sieci VLAN,
 • modelowania usług informatycznych,
 • ochrony przed atakami,
 • bezpieczeństwa sieci i optymalnego ich działania.
 • optymalnego projektowania sieci informatycznych,

Absolwent specjalności dysponuje umiejętnościami:

 • optymalnego projektowania sieci informatycznych,
 • konfigurowania sieci komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu Cisco,
 • zapewniania bezpieczeństwa w sieciach,
 • projektowania usług informatycznych.

PROGRAMOWANIE BIOINFORMATYCZNE

Nowa i przyszłościowa specjalność na kierunku Informatyka

Celem nowej specjalności realizowanej w ramach kierunku Informatyka jest przekazanie studentom wiedzy z szeroko rozumianej bioinformatyki, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych dziedzin nauki pochodzących z takich obszarów nauki, jak nauki przyrodnicze, ścisłe i techniczne, a także rozwój oraz konsekwentne doskonalenie umiejętności praktycznych.

Ponadto zasadnicze priorytety specjalności programowanie bioinformatyczne koncentrują się również na rozwoju kompetencji społecznych, które są niezbędne przy realizacji zadań związanych z pracą w sektorze bioinformatyki w zespołach projektowych, często o multidyscyplinarnym i multikulturowym charakterze.

Sylwetka absolwenta

Student nabywa wiedzę z zakresu:

 • chemii kwantowej,
 • biologii molekularnej,
 • genetyki,
 • projektowania leków,
 • modelowania molekularnego.

Absolwent specjalności dysponuje umiejętnościami:

 • realizacji własnych projektów o średnim stopniu trudności w zakresie przygotowywania, przeprowadzania i wyciągania wniosków z eksperymentów i symulacji komputerowych,
 • rozwiązywania praktycznych problemów dotyczących zastosowań technik informatycznych w biologii i chemii,
 • stosowania metod informatycznych do rozwiązywania problemów wynikających ze złożoności systemów biologicznych,
 • formułowania i rozwiązywania podstawowe problemy biologiczne w sposób ścisły, przy użyciu współczesnych i ciągle się zmieniających metod informatycznych.
 • uzyskiwania informacji biologicznej, zarówno w laboratorium, jak i z ogólnie dostępnych baz danych, oraz jej opracowywania i przetwarzania odpowiednimi metodami.