Jakiego artykułu szukasz?

​Nowoczesne zarządzanie szkołą – konferencja dla dyrektorów w WSAiB

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zaprasza na kolejną, 16-tą edycję Konferencji dla Dyrektorów Szkół Średnich „Nowoczesne zarządzanie szkołą”. Spotkanie odbędzie się w 9 lutego 2023 roku w formie konferencji hybrydowej. Udział dla uczestników jest bezpłatny.

​Nowoczesne zarządzanie szkołą – konferencja dla dyrektorów w WSAiB

Nowoczesne zarządzanie szkołą

Kolejną edycję Konferencji dla Dyrektorów Szkół Średnich „Nowoczesne zarządzanie szkołą” organizuje WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Szesnaste już spotkanie odbędzie się w 9 lutego 2023 roku w formie konferencji hybrydowej. Udział jest bezpłatny.

Coroczna impreza skupia liczne grono reprezentantów kadry zarządzającej placówkami oświatowymi na poziomie szkół średnich nie tylko z Pomorza, ale także z innych regionów Polski.

Tegoroczne tematy związane są z aktualnymi problemami, z jakimi mierzą się dyrektorzy szkół, psycholodzy szkolni, nauczyciele, a także uczniowie i ich rodzice. A więc będziemy rozmawiać m.in. o komunikacji na linii Szkoła-Rodzic, o tym co motywuje uczniów do nauki, jaki jest wpływ autorytetu na jednostkę, o budowaniu relacji i wyrażaniu emocji, a także o wybranych narzędziach i instrumentach do wykorzystania w celu poprawy efektywności pracy placówek oświatowych oraz o przepisach prawa oświatowego.

Prelegentami są wykładowcy WSAiB w Gdyni, psycholodzy i pedagodzy oraz eksperci związani z instytucjami oświatowymi.

Uczestnicy otrzymają imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Zgłoszenie chęci udziału odbywa się przez stronę internetową konferencji:

https://wsaib.pl/konferencja-dla-dyrektorow/

Szczegółowy program konferencji

Otwarcie Konferencji J.M. Rektor dr Tomasz Białas

10:15 – 10:45 I PRELEKCJA Kooperacyjny model komunikacji w sieci Dyrekcja szkoły - Nauczyciel - Rodzic

dr hab. prof. WSAiB Tomasz Kawka, Wykładowca WSAiB

Prezentowany model jest jednym z bardziej racjonalnych podejść w zakresie wspólnego kształtowania jak najwyższej jakości budowania usługi edukacyjnej na zasadzie strategii Win- Win dla wszystkich zainteresowanych stron, interesariuszy na linii Kierownictwo Szkół, Nauczyciele, Rodzice. Otwartość komunikacji i kooperacja stron w sytuacji częstych konfliktów ma na celu redukcje napięć i kosztów społecznych funkcjonowania współczesnej szkoły w Polsce. Podstawą koncepcyjną ww. modelu jest podejście T. Witkowskiego i S. Chełpy pt. Prywatne Style Rozwiązywania Konfliktów.

10:50 – 11:20 II PRELEKCJA Wartości i systemy motywacyjne współczesnej młodzieży

mgr Aleksandra Romanowska, Dziekan Filii WSAiB w Lęborku, Wykładowca WSAiB

Jednym z ważniejszych czynników naszego życia, poza jedzeniem, piciem i spaniem, jest motywacja. To ona nas pcha do działania, gdy ją mamy lub ściąga w dół, gdy jej brak. Ale czy zastanawialiśmy się czym jest motywacja? Czym jest dla dorosłych, a czym dla dzieci? Czym dla pracowników, a czym dla uczniów? W czasie mojego wystąpienia postaram się przybliżyć najnowsze wyniki badań określające, co „kręci” i zachęca uczniów do nauki. Jakie czynniki i wartości kierują młodzieżą w dzisiejszych czasach i zachęcają lub odpychają od nauki.

11:25 – 11:55 III PRELEKCJA Psychologiczne sytuacje kryzysowe

dr Karol Parafian, Psycholog, Wykładowca WSAiB

Prelekcja dotyczyć będzie zachowań ludzkich wskazujących na problem natury psychologicznej oraz wzmocnienia psychologicznego. Kolejną poruszaną kwestią będzie siła, a słabość psychiczna oraz wpływ autorytetu na zmianę jednostki.

12:00 – 12:30 IV PRELEKCJA Prawo Oświatowe

mgr Wojciech Jankowski, Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Podczas prelekcji poruszane będą tematy związane z prawem oświatowym i jego praktycznym zastosowaniem w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Wskazane zostaną najważniejsze punkty dotyczące codziennej pracy nauczycieli, dyrektorów oraz funkcjonowania placówek i praktyczne rozwiązania sytuacji trudnych.

12:30 – 12:50 Przerwa kawowa

12:50 – 13:20 V PRELEKCJA Typy zachowań, a budowanie relacji w placówkach oświatowych

mgr Anna Kunicka, Wykładowca WSAiB

Chcąc zbudować trwałe relacji należy zadać sobie dwa kluczowe pytania: jakim jestem nadawcą a jakim odbiorcą w procesie komunikacji, a co za tym idzie, w jaki sposób wyrażam swoje emocje i jak odbieram komunikaty płynące z otoczenia. Różnorodność kulturowa, generacyjna oraz towarzyszące temu indywidualne typy zachowań stanowią wyzwania dla osób zajmujących się zarządzaniem. W trakcie prelekcji otrzymacie Państwo wskazówki, na jakie elementy zachowania należy zwracać uwagę aby we właściwy sposób docierać do otoczenia. Poznacie Państwo typy zachowań społecznych oraz te cechy, które mogą znacząco wpływać na współpracę w zespole, wzmacniać zaangażowanie rodziców i opiekunów dzieci, a także ułatwiać budowanie relacji zewnętrznych. Przedstawiona wiedza pozwoli na wzmocnienie fundamentów dobrych relacji jakimi są poczucie własnej wartości i asertywna komunikacja.

13:25 – 13:55 VI PRELEKCJA Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

dr Anna Andrzejewska, Familiolog, Pedagog, Suicydolog. Wykładowca WSAiB

Prelekcja będzie poruszała kwestie dotyczące regulacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach. Poznamy obecne przepisy regulujące tą pracę, podstawy teoretyczne oraz zagłębimy się w aspekcie praktycznym. Formy pracy z uczniem, kontakt z rodzicem oraz trudności jakich doświadcza się w bezpośrednim kontakcie z uczniem ze specjalnymi potrzebami będą podstawą rozważań w ramach prelekcji.

14:00 – 14:30 VII PRELEKCJA Narzędzia do zarządzania szkołą

dr Paweł Bykowski, Dziekan Wydziału Zarządzania, Wykładowca WSAiB

Wystąpienie będzie dotyczyć aspektów związanych z poprawą organizacji pracy, w tym planowania i monitorowania pracy. Celem jest przekazanie wiedzy o wybranych narzędziach i instrumentach do wykorzystania w celu poprawy efektywności pracy placówek oświatowych, a także elementach i działaniach kształtujących kulturę organizacji. Zaprezentowana zostanie także metoda pracy 4k: kontakt, komunikacja, koordynacja, kontrola.

14:35 - 14:50 Panel dyskusyjny

14:55 - Zakończenie konferencji, poczęstunek

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu