Jakiego artykułu szukasz?

​Nowoczesne zarządzanie szkołą – konferencja dla dyrektorów w WSAiB

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zaprasza na kolejną, 16-tą edycję Konferencji dla Dyrektorów Szkół Średnich „Nowoczesne zarządzanie szkołą”. Spotkanie odbędzie się w 9 lutego 2023 roku w formie konferencji hybrydowej. Udział dla uczestników jest bezpłatny.

​Nowoczesne zarządzanie szkołą – konferencja dla dyrektorów w WSAiB

Nowoczesne zarządzanie szkołą

Kolejną edycję Konferencji dla Dyrektorów Szkół Średnich „Nowoczesne zarządzanie szkołą” organizuje WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Szesnaste już spotkanie odbędzie się w 9 lutego 2023 roku w formie konferencji hybrydowej. Udział jest bezpłatny.

Coroczna impreza skupia liczne grono reprezentantów kadry zarządzającej placówkami oświatowymi na poziomie szkół średnich nie tylko z Pomorza, ale także z innych regionów Polski.

Tegoroczne tematy związane są z aktualnymi problemami, z jakimi mierzą się dyrektorzy szkół, psycholodzy szkolni, nauczyciele, a także uczniowie i ich rodzice. A więc będziemy rozmawiać m.in. o komunikacji na linii Szkoła-Rodzic, o tym co motywuje uczniów do nauki, jaki jest wpływ autorytetu na jednostkę, o budowaniu relacji i wyrażaniu emocji, a także o wybranych narzędziach i instrumentach do wykorzystania w celu poprawy efektywności pracy placówek oświatowych oraz o przepisach prawa oświatowego.

Prelegentami są wykładowcy WSAiB w Gdyni, psycholodzy i pedagodzy oraz eksperci związani z instytucjami oświatowymi.

Uczestnicy otrzymają imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Zgłoszenie chęci udziału odbywa się przez stronę internetową konferencji:

https://wsaib.pl/konferencja-dla-dyrektorow/

Szczegółowy program konferencji

Otwarcie Konferencji J.M. Rektor dr Tomasz Białas

10:15 – 10:45 I PRELEKCJA Kooperacyjny model komunikacji w sieci Dyrekcja szkoły - Nauczyciel - Rodzic

dr hab. prof. WSAiB Tomasz Kawka, Wykładowca WSAiB

Prezentowany model jest jednym z bardziej racjonalnych podejść w zakresie wspólnego kształtowania jak najwyższej jakości budowania usługi edukacyjnej na zasadzie strategii Win- Win dla wszystkich zainteresowanych stron, interesariuszy na linii Kierownictwo Szkół, Nauczyciele, Rodzice. Otwartość komunikacji i kooperacja stron w sytuacji częstych konfliktów ma na celu redukcje napięć i kosztów społecznych funkcjonowania współczesnej szkoły w Polsce. Podstawą koncepcyjną ww. modelu jest podejście T. Witkowskiego i S. Chełpy pt. Prywatne Style Rozwiązywania Konfliktów.

10:50 – 11:20 II PRELEKCJA Wartości i systemy motywacyjne współczesnej młodzieży

mgr Aleksandra Romanowska, Dziekan Filii WSAiB w Lęborku, Wykładowca WSAiB

Jednym z ważniejszych czynników naszego życia, poza jedzeniem, piciem i spaniem, jest motywacja. To ona nas pcha do działania, gdy ją mamy lub ściąga w dół, gdy jej brak. Ale czy zastanawialiśmy się czym jest motywacja? Czym jest dla dorosłych, a czym dla dzieci? Czym dla pracowników, a czym dla uczniów? W czasie mojego wystąpienia postaram się przybliżyć najnowsze wyniki badań określające, co „kręci” i zachęca uczniów do nauki. Jakie czynniki i wartości kierują młodzieżą w dzisiejszych czasach i zachęcają lub odpychają od nauki.

11:25 – 11:55 III PRELEKCJA Psychologiczne sytuacje kryzysowe

dr Karol Parafian, Psycholog, Wykładowca WSAiB

Prelekcja dotyczyć będzie zachowań ludzkich wskazujących na problem natury psychologicznej oraz wzmocnienia psychologicznego. Kolejną poruszaną kwestią będzie siła, a słabość psychiczna oraz wpływ autorytetu na zmianę jednostki.

12:00 – 12:30 IV PRELEKCJA Prawo Oświatowe

mgr Wojciech Jankowski, Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Podczas prelekcji poruszane będą tematy związane z prawem oświatowym i jego praktycznym zastosowaniem w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Wskazane zostaną najważniejsze punkty dotyczące codziennej pracy nauczycieli, dyrektorów oraz funkcjonowania placówek i praktyczne rozwiązania sytuacji trudnych.

12:30 – 12:50 Przerwa kawowa

12:50 – 13:20 V PRELEKCJA Typy zachowań, a budowanie relacji w placówkach oświatowych

mgr Anna Kunicka, Wykładowca WSAiB

Chcąc zbudować trwałe relacji należy zadać sobie dwa kluczowe pytania: jakim jestem nadawcą a jakim odbiorcą w procesie komunikacji, a co za tym idzie, w jaki sposób wyrażam swoje emocje i jak odbieram komunikaty płynące z otoczenia. Różnorodność kulturowa, generacyjna oraz towarzyszące temu indywidualne typy zachowań stanowią wyzwania dla osób zajmujących się zarządzaniem. W trakcie prelekcji otrzymacie Państwo wskazówki, na jakie elementy zachowania należy zwracać uwagę aby we właściwy sposób docierać do otoczenia. Poznacie Państwo typy zachowań społecznych oraz te cechy, które mogą znacząco wpływać na współpracę w zespole, wzmacniać zaangażowanie rodziców i opiekunów dzieci, a także ułatwiać budowanie relacji zewnętrznych. Przedstawiona wiedza pozwoli na wzmocnienie fundamentów dobrych relacji jakimi są poczucie własnej wartości i asertywna komunikacja.

13:25 – 13:55 VI PRELEKCJA Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

dr Anna Andrzejewska, Familiolog, Pedagog, Suicydolog. Wykładowca WSAiB

Prelekcja będzie poruszała kwestie dotyczące regulacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach. Poznamy obecne przepisy regulujące tą pracę, podstawy teoretyczne oraz zagłębimy się w aspekcie praktycznym. Formy pracy z uczniem, kontakt z rodzicem oraz trudności jakich doświadcza się w bezpośrednim kontakcie z uczniem ze specjalnymi potrzebami będą podstawą rozważań w ramach prelekcji.

14:00 – 14:30 VII PRELEKCJA Narzędzia do zarządzania szkołą

dr Paweł Bykowski, Dziekan Wydziału Zarządzania, Wykładowca WSAiB

Wystąpienie będzie dotyczyć aspektów związanych z poprawą organizacji pracy, w tym planowania i monitorowania pracy. Celem jest przekazanie wiedzy o wybranych narzędziach i instrumentach do wykorzystania w celu poprawy efektywności pracy placówek oświatowych, a także elementach i działaniach kształtujących kulturę organizacji. Zaprezentowana zostanie także metoda pracy 4k: kontakt, komunikacja, koordynacja, kontrola.

14:35 - 14:50 Panel dyskusyjny

14:55 - Zakończenie konferencji, poczęstunek

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Opolski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku