​NOWOŚĆ w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Od października 2017 r. otwieramy nowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Psychologii i Socjologii na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych APS.

Są to 4-letnie bezpłatne studia stacjonarne, z wyjątkową ofertą skierowaną równocześnie do psychologów i socjologów. W Polsce tylko trzy uczelnie prowadzą studia o podobnym charakterze. Zapraszamy kandydatów zainteresowanych dalszym rozwojem naukowym, kontaktem z Uczelnią o blisko stuletniej tradycji nauczania i możliwością poznania wielu znakomitych wykładowców i ekspertów z obszaru psychologii i socjologii.

Proponujemy trzy bloki zajęć:

  1. przygotowujące do pracy badawczej (np. Metody analizy danych ilościowych i jakościowych, Przygotowanie aplikacji grantowych i komunikowanie wyników badań),
  2. rozwijające umiejętności dydaktyczne doktorantów (np. Dydaktyka szkoły wyższej, Praktyki)
  3. przygotowujące do napisania pracy doktorskiej, powiększające wiedzę i znajomość wybranych obszarów psychologii i socjologii. (np. Psychologia kliniczna i neuronauka, Współczesne teorie socjologiczne).

Chcemy Państwa nauczyć tego, dlaczego warto badać, jak robić badania i jak zrozumieć to, co zbadamy.

Dokładne informacje (program, rekrutacja, wymagane dokumenty, listę opiekunów) można odnaleźć na stronie internetowej Uczelni

www.aps.edu.pl w zakładce: Studia doktoranckie.

Dokumenty przyjmujemy do 10 lipca 2017 r.