Celem studiów z zakresu Ochrony danych osobowych jest profesjonalne działanie w obszarze ochrony danych osobowych, bez względu na miejsce i rodzaj prowadzonej działalności.

Podczas naszych studiów przekazujemy w sposób praktyczny wiedzę jak dbać o bezpieczeństwo informacji, danych osobowych, w jednostce. Wskazujemy dobre praktyki i rekomendowane metody ochrony danych.

Przygotowujemy do wykonywania nowego zawodu Inspektora Ochrony Danych, tj. eksperta ds. ochrony danych osobowych w firmie. Zawód ten łączący prawo i nowe technologie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Z tej perspektywy Inspektor Ochrony Danych będzie odgrywał kluczową rolę we wsparciu każdej jednostki wykorzystującej dane osobowe. W ściśle określonych przypadkach jego powołanie będzie obowiązkiem prawnym – np. przy podmiotach publicznych. Ciekawą perspektywą wykonywania tego zawodu jest możliwość pracy we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, a to dlatego, że Rozporządzenie Ogólne, które wprowadza ten zawód, obowiązuje w skali Unii Europejskiej.

Po zakończeniu studiów słuchacze:

  • Mają wiedzę z zakresu nowych rozwiązań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO);
  • Potrafią interpretować przepisy o ochronie danych osobowych;
  • Potrafią się posługiwać wybranymi narzędziami informatycznymi oraz metodami i wytycznymi wspierającymi zapewnienie bezpieczeństwa systemów informacyjnych;
  • Potrafią analizować sytuację jednostki organizacyjnej w zakresie bezpieczeństwa informacji;
  • Potrafią wybierać i rekomendować optymalne rozwiązania dla zapewnienia ochrony danych i bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie).

Kadra:

Zajęcia prowadzą wieloletni praktycy, zarówno prawnicy jak i informatycy. Osoby te skupione są na co dzień w ośrodkach prowadzących swą aktywność zawodową w obszarze ochrony informacji i danych osobowych. Nasi wykładowcy z jednej strony prowadzą liczne szkolenia i warsztaty, pracują naukowo, a z drugiej są bardzo mocno zakorzenieni w działalności podmiotów wolnorynkowych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji czy stowarzyszeń itp., świadcząc na ich rzecz bieżące wsparcie merytoryczne w charakterze ekspertów ds. danych osobowych tj. Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Więcej informacji - TUTAJ