Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny starał się od 2014 r. o uruchomienie kierunku lekarskiego. Wiosek w tej sprawie skrupulatnie analizował zarówno minister zdrowia, jak i minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Od października na UTH w Radomiu będzie można już studiować medycynę. Zgodę na uruchomienie na radomskiej uczelni kierunku lekarskiego wydał minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Uczelnie, które ubiegają się o uruchomienie kierunku lekarskiego, muszą spełnić szczegółowo określone, wygórowane warunki. Chodzi o to, by kształcenie lekarzy w Polsce odbywało się na poziomie światowym.

Kierunek lekarski będzie dużą szansa dla młodzieży. Są wysokie oczekiwania, że będą się rozwijały miejscowe szpitale, powstawały nowe oddziały kliniczne.

Nabór na kierunek lekarski ma się rozpocząć w lipcu. Na pierwszy rok ma być przyjętych ok. 70 studentów.

Zajęcia teoretyczne będą prowadzić wykładowcy z Radomia oraz z ośrodków naukowych w innych miastach, m.in. Warszawie, Łodzi Lublinie.

Zajęcia praktyczne będą odbywały się w oparciu o radomskie szpitale, które maja oddziały kliniczne.