Pielęgniarstwo

Pielęgniarka - zawód niedoceniony i nieoceniony. Wymagający niezwykłej empatii, dobrego kontaktu z cierpiącym człowiekiem, ciepła, zrozumienia, ale też profesjonalizmu w wykonywaniu codziennych czynności zawodowych. Pomimo niezbyt satysfakcjonujących zarobków, ciężkiej pracy, co roku o indeks wyższych uczelni na kierunku pielęgniarstwo ubiegają się rzesze przeważnie dziewcząt. To one będą w przyszłości stać u boku pacjenta, opatrywać rany, podawać lekarstwa, kontrolować stan zdrowia i samopoczucia, wykonywać pomiary ciśnienia, cukru, wagi i wzrostu, czy proste zabiegi zlecone przez lekarza (pobieranie krwi, zastrzyki, kroplówki, bańki, zdejmowanie szwów).

Pielęgniarstwo jest kierunkiem oferowanym przez uczelnie medyczne, a także wybrane niepubliczne szkoły wyższe. Studia są dwustopniowe, licencjackie i magisterskie.

Ewa, studentka Collegium Medicum w Krakowie zwraca uwagę na specyfikę pewnych zajęć: „Na początku roku każdy musi zakupić mundurek (jest zamawiany taki sam wzór dla wszystkich osób na roku) i specjalne buty, w których chodzimy na zajęcia z podstaw pielęgniarstwa, a potem na praktyki. Szpilki nie przejdą! Na tych zajęciach obowiązkowo muszą być związane włosy, dopuszczalny jest minimalny makijaż, biżuterii jak najmniej, pomalowane paznokcie to już spore nadużycie. Oczywiście na innych zajęciach te zasady na szczęście nie obowiązują”.

Wybrane przedmioty z programu nauczania na kierunku pielęgniarstwo: anatomia, anestezjologia, intensywna terapia i pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece medycznej, badania fizykalne, biochemia z biofizyką, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, dietetyka, epidemiologia, farmakologia, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, fizjologia, genetyka, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, higiena, interna i pielęgniarstwo internistyczne, mikrobiologia z podstawami parazytologii, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, opieka domowa, opieka paliatywna, organizacja ochrony zdrowia, patologia, pedagogika, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne, podstawowa opieka zdrowotna, podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej, podstawy pielęgniarstwa, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, psychologia, komunikowanie interpersonalne, radiologia, ratownictwo medyczne, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, socjologia, zagadnienia prawne, zdrowie publiczne.

„ - Bywało ciężko, zwłaszcza na pierwszym roku, gdy mieliśmy anatomię, mikrobiologię, itp i na każde ćwiczenia trzeba było zakuwać. Najcięższe przedmioty u nas to była anatomia, patologia i chirurgia. Ciężko wspominam praktyki, szczególnie na pierwszym roku, bo oprócz tego, że mieliśmy je od 7 rano do 14, to jeszcze po południu były zajęcia na uczelni. Kolejny maraton na IV semestrze: 9 tygodni praktyk pod rząd, na różnych oddziałach. A na praktykach praca przeróżna, czasami mocno wykraczająca poza obowiązki pielęgniarki” - na intensywność praktyk skarży się absolwentka uczelni publicznej.

Studia wyposażają w ogólną wiedzę medyczną, przygotowują do promowania zdrowia, udzielania świadczeń w zakresie ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom, inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Studia na tym kierunku powinny rozwijać predyspozycje psychofizyczne do pracy z osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi, a także z dziećmi i ich rodzinami.

Główne miejsca pracy pielęgniarki to szpitale, publiczne i prywatne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy opieki społecznej, ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostki systemu ratownictwa medycznego, sanatoria. Absolwenci kierunku pielęgniarstwo są przygotowani do pracy w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

„ - Studia na pielęgniarstwie nie do końca przygotowują pod względem psychiki, nastawienia do obowiązków i poszanowania ich, trzeba mieć dużo cierpliwości samokontroli, pewnego zamiłowania i podejścia do ludzi, pacjentów. Pielęgniarstwo to raczej spełnienie powołania niż zarobkowa praca, bo w chwili obecnej zarobki nie są zbyt satysfakcjonujące” - mówi Iza, pielęgniarka w szpitalu w dużym mieście.