Politechnika Białostocka rekrutuje na studia 2019-2020

Planujesz studia techniczne? Nie zdecydowałeś jeszcze, na jaki kierunek złożyć dokumenty? Zapoznaj się z ofertą Politechniki Białostockiej.

Największa publiczna uczelnia na Podlasiu ma szeroką i atrakcyjną ofertę edukacyjna, dostosowaną do potrzeb aktualnego rynku pracy. Tutaj możesz studiować najpopularniejsze kierunki techniczne, takie jak: budownictwo, elektrotechnika, informatyka, architektura, grafika, mechanika i budowa maszyn, gospodarowanie zasobami i odpadami oraz wiele innych.

W dniu 4 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na studia stacjonarne na Politechnice Białostockiej. Kandydaci mają do wyboru 31 kierunków na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Rejestracja odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Uczelnia przygotowała ponad 2000 miejsc na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i ponad 100 – na studiach stacjonarnych drugiego stopnia. Warto dodać, że na uczelniach technicznych większość studiów magisterskich rozpoczyna się od semestru letniego (od lutego).

Lista kierunków studiów na Politechnice Białostockiej - patrz TUTAJ

Jakie nowości przygotowała Politechnika Białostocka?

Gospodarowanie zasobami i odpadami – studia stacjonarne inżynierskie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Absolwenci tego kierunku znajdą pracę w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w firmach wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, w instytucjach i zakładach zajmujących się instalowaniem i eksploatacją urządzeń OZE czy projektujących systemy gospodarowania zasobami i odpadami.

Wydział Architektury zaprasza na studia pierwszego stopnia na kierunku grafika. Tu zdobyć można wiedzę z zakresu historii sztuki i tworzenia prac artystycznych. Poznać można różnorodne techniki grafiki, rysunku i malarstwa oraz sztuki tworzenia autorskich ilustracji, projektów wydawniczych, kreatywnych identyfikacji wizualnych i artystycznych animacji.

Wydział Inżynierii Zarządzania zaprasza na nowy 3,5-letni kierunek: inżynieria meblarstwa. Absolwenci zdobędą umiejętności związane z praktycznym przygotowaniem i utrzymaniem systemów produkcji mebli. W programie studiów: techniki i technologie meblarskie, właściwości materiałów, podstawy projektowania konstrukcji mebli z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, wzornictwo, procesy logistyczne i zarządzanie produkcją z uwzględnieniem jej oddziaływania na środowisko. Dzięki ścisłej współpracy z producentami mebli, w czasie studiów i podczas długoterminowych praktyk w przedsiębiorstwach, nasi studenci będą mogli poznać specyfikę branży meblarskiej.

Od nowego roku akademickiego w Białymstoku będzie można studiować na kierunku leśnictwo, także na studiach drugiego stopnia – magisterskich. Do tej pory kształcenie leśników odbywało się w Zamiejscowym Wydziale Leśnym w Hajnówce. Przeniesienie zajęć na kierunku leśnictwo na kampus główny Politechniki Białostockiej to atrakcyjna propozycja dla młodzieży z całego regionu. W porównaniu do Hajnówki, Białystok oferuje studentom korzystniejsze warunki zamieszkania i bogatą bazę kulturalno-rekreacyjną.

Rejestracja w systemie IRK oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych są możliwe do 5 lipca.

Uwaga: w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, grafika – rejestracja kończy się wcześniej – 1 lipca.

Na Wydziale Architektury na początku lipca (8-11.07) odbędą się egzaminy wstępne z rysunku.

Listy osób zakwalifikowanych na studia poznamy 12 lipca.

Następnie do 17 lipca kandydaci będą mieli czas na składanie kompletu dokumentów do wydziałowych komisji rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Ostateczne listy kandydatów poznamy 29 lipca.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronach:

System IRK https://irk.pb.edu.pl/

Politechnika Białostocka czeka na decyzje MNiSW w sprawie uruchomienia kolejnego kierunku – wzornictwo w technologiach druku i nowych mediach. Rekrutacja na ten kierunek rozpocznie się po uzyskaniu zgody Ministerstwa.