Jakiego artykułu szukasz?

​Politechnika Świętokrzyska liderem kształcenia technicznego w regionie

Chcesz zdobyć solidne, inżynierskie wykształcenie w Kielcach? Uzyskać kwalifikacje w przyszłościowych dziedzinach. Być przygotowanym do pracy w dobrze płatnych zawodach poszukiwanych na rynku? Wybierz studia na Politechnice Świętokrzyskiej!

​Politechnika Świętokrzyska liderem kształcenia technicznego w regionie

Politechnika Świętokrzyska to uczelnia z tradycjami. Niekwestionowany lider wśród uczelni technicznych w województwie świętokrzyskim. Jedyna publiczna szkoła wyższa, kształcąca inżynierów.

Przyszli studenci mają do wyboru kilkanaście kierunków. Specjalności modyfikowane zgodnie z potrzebami rynku pracy pozwalają wybrać najbardziej interesujące obszary z danej dziedziny nauki i uzyskać wykształcenie w przyszłościowych zawodach.

Jak zostać studentem Politechniki Świętokrzyskiej?

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw maturalnych, uwzględniający wynik z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie oraz - w przypadku kierunku architektura - historia sztuki.

Na architekturę przewidziany jest dodatkowo egzamin z rysunku.

System kształcenia na PŚ

Stacjonarne studia I stopnia trwają 3,5 roku, niestacjonarne - 4 lata i kończą się dyplomem inżyniera. Kształcenie na większości kierunków można kontynuować na magisterskich studiach II stopnia.

Jakie studia na Politechnice Świętokrzyskiej?

Poznajcie pełną ofertę uczelni. Wymienione specjalności nie są uruchamiane we wszystkich trybach i stopniach kształcenia.

Wydział Budownictwa i Architektury

Architektura

Budownictwo (budowa dróg, konstrukcje budowlane, mosty, technologia i organizacja budownictwa, modelowanie informacji o budynku BIM)

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Elektrotechnika (automatyka, elektronika przemysłowa i energoelektronika, komputerowe systemy pomiarowe, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej)

Energetyka (energetyka odnawialna i elektroenergetyka)

Informatyka (grafika komputerowa, systemy informacyjne)

Elektronika i Telekomunikacja (aparatura elektroniczna w telekomunikacji, elektronika medyczna, sieci teleinformatyczne)

Automatyka i elektrotechnika przemysłowa

Elektromobilność

Wydział Inżynierii Środowiska, Geoinformatyki i Energetyki

Geodezja i kartografia

Inżynieria Środowiska (ogrzewnictwo i wentylacja, sieci i instalacje sanitarne, zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów)

Odnawialne Źródła Energii

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Automatyka i robotyka (automatyka przemysłowa, sterowanie obiektami mobilnymi)

Inżynieria bezpieczeństwa (przemysłowe systemy bezpieczeństwa, inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwo pracy i transportu)

Mechanika i budowa maszyn (CAD/CAE, eksploatacja i logistyka, eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych, inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo, komputerowe wspomaganie wytwarzania, komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe, samochody i ciągniki, uzbrojenie i techniki informatyczne, urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne)

Transport (logistyka i spedycja, transport samochodowy, eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym)

Wzornictwo przemysłowe (inżynieria wzornictwa przemysłowego, projektowanie form przemysłowych) – tylko studia inżynierskie

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Ekonomia, studia licencjackie (finanse przedsiębiorstw, logistyka przedsiębiorstw, analityka działalności przedsiębiorstw, ekonomia menedżerska, gospodarka regionalna i lokalna)

Inżynieria danych (analityka danych i modelowanie, inżynieria zasobów danych) – tylko studia inżynierskie

Logistyka (projektowanie systemów logistycznych, zarządzanie logistyczne) – tylko studia inżynierskie

Zarządzanie i inżynieria produkcji (informatyka w zarządzaniu i modelowaniu, zarządzanie produkcją i innowacjami, technologie produkcyjne, matematyczne modelowanie produkcji, zarządzanie przedsiębiorstwem, inżynieria proekologiczna, inżynieria zarządzania, zarządzanie łańcuchem dostaw).

Więcej informacji na temat Uczelni dostępnych na stronie - https://tu.kielce.pl/


Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie