Ponad milion złotych na szkolenia dla studentów Collegium Medicum UMK

Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza” w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w programie Rozwój Kompetencji nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.228.650 zł

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2017 r. i potrwa do 30 czerwca 2020 r. Realizację projektu prowadzi Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM.

Projekt skierowany jest do studentów V i VI roku kierunku lekarskiego. Rekrutacja do projektu rozpocznie się od 1 sierpnia 2017 r. i potrwa do 31 października 2017 r. Szczegóły dotyczące rekrutacji ukażą się wkrótce na stronie Wydziału Lekarskiego.

W ramach projektu studenci w celu podwyższenia swoich kompetencji będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. warsztatów z podstawowych metod diagnostycznych (EKG, RTG, EEG, ENG), badania usg, redagowania recept, podstaw metod fizjoterapeutycznych powszechnej dostępności, systemów informatycznych ewidencjonowania chorych,
  2. zajęć praktycznych wprowadzających do działalności naukowej,
  3. wizyt studyjnych w aptekach,
  4. warsztatów komunikacji interpersonalnej, komunikacji z pacjentami poszkodowanymi, komunikacji: lekarz - pacjent, lekarz - rodzina pacjenta, lekarz - inny personel, pracownik - pracodawca,
  5. warsztatów z coachingu, z dialogu z dziennikarzami, z savoir-vivre lekarza, zajęć w j. obcym na poziomie B2 z lektorem (j. rosyjski, norweski, szwedzki i hiszpański),
  6. wizyt studyjnych w hospicjum, w placówkach leczniczo-opiekuńczych, w placówkach pomocowych dla bezdomnych,
  7. warsztatów z płatnikiem usług medycznych (NFZ) i instytucjami wspomagającymi finansowanie służby zdrowia, z brokerem ubezpieczeniowym, z doradcą podatkowym, przedstawicielem firmy farmaceutycznej, pracownikiem SANEPIDU, z prawnikiem, z przedstawicielami Bydgoskiej Izby Lekarskiej,
  8. konwersatoriów z lekarzami-rezydentami oraz zajęcia praktyczne z księgowym z zasad rozliczania własnej działalności prywatnej - indywidualnej praktyki lekarskiej.

Więcej informacji o projekcie „Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza”