Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera proponuje szeroką i urozmaiconą ofertę studiów podyplomowych, z której można skorzystać już od momentu skończenia studiów licencjackich. Przygotowując program studiów podyplomowych, analizujemy rynek pracy i potrzeby edukacyjne, konsultujemy się z pracodawcami i przedsiębiorcami, stale śledzimy zmieniające się zapotrzebowania. Wraz z opiekunami merytorycznymi czuwamy nad jakością nauczania, dokonujemy modyfikacji treści programowych, a na podstawie ankiet ewaluacyjnych przeprowadzamy ocenę wykładowców.

Atuty naszych studiów:

• praktyczność - zajęcia w formie warsztatów, obrona w formie praktycznej
• innowacyjność - WSE jako pionier wybranych kierunków studiów podyplomowych
• kadra składająca się z grona ekspertów i praktyków
• wysoka jakość infrastruktury uczelni - kabiny językowe, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe
• różnorodność kierunków i dostosowanie ich do wymogów rynku pracy
• indywidualne podejście do słuchacza

Oferta na rok akademicki 2016/2017

• Analityka marketingowa
• Behawiorystyka zwierząt towarzyszących
• Biznesowe wystąpienia publiczne
• Coach – partner w rozwoju
• Coach i trener – partner w rozwoju
• Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery
• E-government - zarządzanie w administracji publicznej
• E-learning: projektowanie i wdrażanie
• E-marketing
• Grafika reklamowa
• Mentoring
• Nowy Public Relations
• Product Manager IT
• Psychologia dla coachów
• Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego
• Psychologia w biznesie
• Slow Management: Społeczeństwo, sztuka, styl życia
• Studia menedżerskie
• Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne
• Zarządzanie projektami
• Zarządzanie zasobami ludzkimi

Więcej informacji na stronie: http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/

Kontakt:
Centrum Studiów Podyplomowych
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl