Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu - pedagogika

Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu proponuje kandydatom na studia sprawdzony kierunek, jakim jest pedagogika.

Pedagogika w Poznańskiej Wyższej Szkole Biznesu prowadzona jest jako 3-letnie studia licencjackie. Do wyboru jest tryb stacjonarny i niestacjonarny. W zależności od wybranej specjalizacji studenci uczą się określonych treści i zdobywają różne kompetencje zawodowe.

Specjalizacje na kierunku pedagogika to:

  •   pedagogika wczesnoszkolna z edukacją inkluzyjną,
  •   doradztwo zawodowe i personalne,
  •   specjalność nauczycielska.

Pedagogika wczesnoszkolna z edukacją inkluzyjną to specjalizacja, gdzie studenci nabywają kompetencje potrzebne do kształcenia i opieki nad dziećmi w ich pierwszym etapie edukacji. Przykładowe zagadnienia poruszane w trakcie nauki to: pedagogika ogólna, podstawy psychologii, historia wychowania, dydaktyka ogólna. Absolwenci powyższej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w: przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, ośrodkach interwencyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych.

Doradztwo zawodowe i personalne przygotowuje profesjonalnych doradców zawodowych i personalnych. Studenci uczą się jak pomagać innym w wyborze zawodu i ścieżki kariery. Absolwenci mogą podjąć pracę np. w działach personalnych, agencjach pośrednictwa pracy, biurach karier. Zawody, które można wykonywać po skończeniu tych studiów to: trener osobisty, doradca personalny albo doradca zawodowy.

Specjalność nauczycielska daje absolwentom możliwość pracy z dziećmi. Absolwenci są w stanie zapewnić swoim podopiecznym optymalne warunki i szanse edukacyjne. Ukończenie specjalizacji pozwala na podjęcie pracy w charakterze wychowawcy, nauczyciela, pedagoga szkolnego w różnego typu placówkach oświatowych.

Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu posiada siedzibę w centrum miasta. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych np. Canadian Club, Szkoła finansów, Akademia Erasmusa. Uczelnia zapewnia pomoc stypendialną. Na uczelni nie ma sesji egzaminacyjnej, ponieważ nauka prowadzona jest w systemie modułowym. Po zakończeniu modułu przedmiotowego odbywa się egzamin. Ważnym elementem nauki na studiach są praktyki studenckie i staże. Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu posiada własny ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy na pojezierzu Wałeckim.

Więcej informacji o uczelni i studiach na kierunku pedagogika można znaleźć na: http://pwsb.pl