Powiślańska Szkoła Wyższa realizuje nowy, prestiżowy projekt „Wspólnie dla rozwoju Pielęgniarstwa”. Przedsięwzięcie odbywa się w kooperacji z podmiotem leczniczym Copernicus sp. z. o. o. w Gdańsku, Kociewskim Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Człuchowie.

Ta inicjatywa oznacza ponad 8.000.000 zł dla STUDENTÓW PWS już od obecnego roku akademickiego!

Projekt zakłada jednocześnie realizację programu rozwojowego Powiślańskiej Szkoły Wyższej ukierunkowanego na zwiększenie liczby absolwentów Pielęgniarstwa oraz realizację systemu kształcenia podyplomowego w ramach programu rozwoju absolwenta dostosowując kompetencje i umiejętności Pielęgniarek / Pielęgniarzy w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju.

Projekt zakłada udzielanie wsparcia STUDENTOM kierunku pielęgniarstwo zgodnie z opracowanym programem rozwojowym oraz realizację programu rozwoju absolwenta kierunku Pielęgniarstwo. W ramach realizacji programu rozwojowego uczelni przewiduje się wsparcie dla studentów kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego mającego charakter motywacyjny (stypendium w wysokości 800 PLN brutto przez okres dwóch lat dla max. 75% studentów na danym roku kształcenia (uczestników projektu), którzy w poprzednim roku kształcenia otrzymali najlepsze wyniki w nauce) oraz dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży (płatne praktyki dla STUDENTÓW), finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia.

Student otrzymujący stypendium motywujące na ww. zasadach będzie zobowiązany do przystąpienia do programu rozwoju absolwenta, który zakłada udzielanie wsparcia w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki w podmiocie leczniczym działającym na terenie Polski, realizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwenta Pielęgniarstwa w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych oraz wypłatę stypendium szkoleniowego na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych (wartość stypendium może wynieść max. 1000 PLN brutto, wypłacane co miesiąc przez okres 24 miesięcy pod warunkiem, że absolwent Pielęgniarstwa zatrudniony jest na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski).

Proponujemy w ramach projektu:

  1. nawiasWypłatę stypendiów motywacyjnych dla 240 STUDENTÓW (studenci II i III roku; nabór 2017/2018 oraz 2018/2019 i 2019/2020) przez okres 24 miesięcy w wysokości 800 zł brutto/m-c.
  2. nawiasOdpłatność dla 240 STUDENTÓW za obowiązkowe praktyki studenckie (studenci II i III roku, nabór 2017/2018 oraz 2018/2019 i 2019/2020) w wysokości 1000 zł/praktyka.
  3. nawiasZwrot kosztów podróży lub zakwaterowanie dla STUDENTÓW realizujących praktyki poza miejscem zamieszkania.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ