​Rekrutacja 2017 NA UMK w Toruniu

UMK w roku akademickim 2017/2018 oferuje blisko 100 kierunków studiów. Na stronie www.umk.pl/kandydaci znaleźć można pełną ich listę, opisy, wymagania rekrutacyjne oraz informację, co można robić po zakończeniu studiów.


Rejestracja na większość kierunków pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym zakończy się 10 lipca (wyniki zostaną ogłoszone 13 lipca), a na studia drugiego stopnia 30 lipca (wyniki zostaną ogłoszone 3 sierpnia).


Kandydaci na niektóre kierunki artystyczne mają mniej czasu na rekrutacyjne formalności. Do 24 czerwca (do godz. 23:59) konta w IRK powinni mieć założone chętni do studiowania konserwacji i restauracji dzieł sztuki, do 27 czerwca (do godz. 23:59) kandydaci na kierunek architektura wnętrz, do 3 lipca (do godz. 23:59) natomiast kandydaci na kierunki: sztuka mediów i edukacja wizualna oraz grafika.

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na UMK w Toruniu

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Oprócz rejestracji w systemie IRK, kandydaci powinni dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł/kierunek. Opłata za kierunek/specjalność, na który/ą obowiązują egzaminy praktyczne, wynosi 150 zł.

Inne ważne informacje na temat rekrutacji 2017 na UMK są dostępne tutaj.

W ofercie UMK na przyszły rok akademicki znajdują się nowości: sport i wellness (studia pierwszego stopnia), matematyka stosowana (studia inżynierskie), zarządzanie w języku angielskim (studia pierwszego stopnia) oraz ze studiów drugiego stopnia: chemia kryminalistyczna, ekonomia w języku angielskim i optometria (w Collegium Medicum).

Kierunkowi sport i wellness będzie poświęcony Dzień Sportu i Wellness na UMK, który odbędzie się w środę 21 czerwca w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK. Gościem specjalnym wydarzenia będzie trener personalny i absolwentka UMK Magda Foeller.

Impreza rozpocznie się o godz. 9:00, ale jej oficjalne otwarcie zaplanowano na godz. 10:20. Wstęp jest wolny, nie obowiązują zapisy.

Szczegółowy program jest dostępny na FB

Wydarzenie uświetnią liczne atrakcje, m.in. joga z prorektor UMK prof. dr hab. Beatą Przyborowską, wystąpienie motywacyjne i 2 treningi ogólnorozwojowe poprowadzone przez Magdę Foeller; wykłady naukowców z Collegium Medicum UMK na temat „Żywienia osób o zwiększonej aktywności fizycznej” oraz "O aktywizacji fizycznej seniorów"; zawody na ergometrze; pojedynki tenisa stołowego; treningi wspinaczkowe i pokazy: zumby, judo, aikido, karate etc.

Imprezie towarzyszy konkurs na hasło promujące studia na kierunku sport i wellness na UMK. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział w Dniu Sportu i Wellness na UMK oraz zgłoszenie propozycji hasła promocyjnego za pośrednictwem formularza konkursowego lub osobiście na miejscu wydarzenia. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedno hasło własnego autorstwa o maksymalnej długości 150 znaków, licząc ze spacjami.

Dla autora zwycięskiego hasła przewidziana jest nagroda – miesięczna metamorfoza w postaci 12 treningów personalnych i opieki żywieniowej, prowadzonych przez Magdę Foeller.

Termin zgłaszania propozycji konkursowych upływa 21 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 (zarówno dla zgłoszeń elektronicznych, jak i osobistych).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 21 czerwca 2017 r. o 12:55 podczas Dnia Sportu i Wellness na UMK. Warunkiem koniecznym odbioru nagród jest obecność na wydarzeniu.

Regulamin konkursu jest dostępny tutaj.

UWAGA! Uczestnicy wydarzenia, którzy nie mają ukończonych 18 lat, proszeni są o przedstawienie pisemnej zgody rodziców/opiekunów na udział w zajęciach sportowych (wzór formularza zgody do pobrania tutaj: bit.ly/Zgoda_SportIWellness).

Dzień Sportu i Wellness będzie miał miejsce w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK przy ul. św. Józefa 17 w Toruniu. Zakończy się o godz. 14:00.

Sport i wellness to niezwykle atrakcyjna, nowa propozycja studiów I stopnia w ofercie UMK w Toruniu. To studia o profilu praktycznym, prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Kierunek jest unikatowy w skali kraju, żadna inna polska uczelnia publiczna nie prowadzi kierunku o charakterze sportowym obejmującego także zagadnienia wellness. Program daje studentom możliwość uzyskania co najmniej trzech (spośród sześciu) kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Kandydaci z klasą mistrzowską lub pierwszą klasą sportową uzyskują w rekrutacji maksymalną liczbę punktów i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Uruchomienie kierunku sport i wellness jest jednym z elementów prosportowej działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, na którym od wielu lat stwarzane są możliwości profesjonalnego uprawiania wielu dyscyplin sportowych i godzenia tego z obowiązkami studenckimi. Dla najlepszych studentów-sportowców przyznawane są stypendia.