Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej w Warszawie to Uczelnia, która od 10 lat oferuje usługi edukacyjne na najwyższym poziomie.

Jaka jest oferta edukacyjna WSP?

Maturzyści w tym roku mogą rozpocząć kształcenie na następujących kierunkach:

Dietetyka, specjalności do wyboru:

 • dietetyka kliniczna
 • dietetyka sportowa i odnowa biologiczna
 • poradnictwo żywieniowe
 • psychodietetyka
 • dietetyka personalna i trener zdrowia
 • dietoprofilaktyka i dietoterapia.

Kosmetologia, proponowane specjalności:

 • kosmetologia kliniczna
 • kosmetologia ogólna
 • kosmetologia estetyczna i wizaż
 • manager produktu kosmetycznego
 • masaż i pielęgnacja ciała
 • podologia.

Pedagogika, specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • logopedia
 • pedagog szkolny z terapią pedagogiczną
 • pedagogika pracy
 • doradztwo zawodowe
 • pedagogika szkolna z socjoterapią
 • opiekuńczo-wychowawcza
 • opieka nad osobami starszymi – gerontologia.

Administracja, specjalności:

 • administrowanie bezpieczeństwem publicznym
 • samorząd terytorialny
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie ochroną zdrowia
 • bezpieczeństwo informacji
 • foreign business administration – studia w języku angielskim.

Absolwenci studiów licencjackich mają możliwość kontynuowania nauki na magisterskich studiach II stopnia na takich kierunkach:

Dietetyka w specjalnościach:

 • poradnictwo dietetyczne
 • nutrigenetyka i nutrigenomika
 • psychodietetyka
 • dietetyka kliniczna
 • bezpieczeństwo żywności i żywienia.

Kosmetologia, specjalności do wyboru:

 • kosmetologia estetyczna
 • odnowa biologiczna
 • kosmetologia medyczna.

Pedagogika, specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • logopedia
 • pedagog szkolny z terapią pedagogiczną
 • pedagogika pracy
 • doradztwo zawodowe
 • pedagogika szkolna z socjoterapią
 • opiekuńczo-wychowawcza
 • opieka nad osobami starszymi – gerontologia.

Uczelnia prowadzi również 5-letnie jednolite studia magisterskie:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jak zostać studentem WSP?

Rekrutacja trwa do 30 września 2019 r.

O przyjęciu na studia I stopnia decyduje kolejność zgłoszeń. Należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości
 • kserokopię dowodu osobistego – oryginał do wglądu
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy
 • kandydaci na Dietetykę - kserokopię aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • 2 aktualne fotografie
 • zaświadczenie od Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku.

Wymagana jest opłata rekrutacyjna (85 zł) oraz opłata za legitymację (22 zł).

Kontakt odnośnie rekrutacji:

tel. 518 957 332, (22) 870 00 01

mail: dziekanat@wspkosmetologia.pl

Dziekanat: ul. Kaleńska 3 w Warszawie.

Wybierz interesujący Cię kierunek studiów i zapisz się już teraz!