Jakiego artykułu szukasz?

​Rekrutacja na studia w Wojskowej Akademii Technicznej

Rekrutacja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej rozpocznie się 1 marca 2023 roku. Na kandydatów na żołnierzy zawodowych czeka 1018 miejsc na 12 kierunkach. Studia wojskowe dają gwarancję pracy w Siłach Zbrojnych RP.

​Rekrutacja na studia w Wojskowej Akademii Technicznej

Rekrutacja w WAT

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie zaprasza na magisterskie studia wojskowe oraz na studia cywilne pierwszego stopnia. Szczegółowe informacje poniżej.

Rekrutacja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej rozpocznie się 1 marca 2023 r. Na kandydatów na żołnierzy zawodowych czeka 1018 miejsc na 12 kierunkach. Studia wojskowe dają gwarancję pracy w Siłach Zbrojnych RP.

Wojskowa Akademia Techniczna przygotowuje wysokiej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP. Kształcenie odbywa się w toku jednolitych studiów magisterskich i ma charakter wojskowy oraz politechniczny. Studia prowadzone są na siedmiu wydziałach akademickich: Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Cybernetyki, Elektroniki, Inżynierii Lądowej i Geodezji, Inżynierii Mechanicznej, Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa oraz Nowych Technologii i Chemii.

Kierunki studiów wojskowych i limity miejsc:

 • budownictwo – 52 miejsc
 • chemia – 31
 • elektronika i telekomunikacja – 140
 • technologie elektroniczne i telekomunikacyjne - 26
 • geodezja i kartografia – 63
 • informatyka – 84
 • inżynieria bezpieczeństwa – 30
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo – 88
 • logistykę – 122
 • logistyka ekonomiczna – 12
 • lotnictwo i kosmonautyka – 120
 • mechanika i budowa maszyn – 104
 • mechatronika – 146

Każdy student wojskowy otrzymuje miesięczne uposażenie. Na pierwszym roku studiów wynosi ono ponad 4500 zł i wzrasta w kolejnych latach nauki.  Podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie.

DOŚWIADCZENIE I GWARANCJA ZATRUDNIENIA

Tok studiów wojskowych wzbogacony jest o praktyki i specjalistyczne szkolenia prowadzone w jednostkach wojskowych, w centrach szkoleń i instytucjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju.

Absolwenci studiów wojskowych uzyskują tytuł magistra inżyniera i są promowani na pierwszy stopień oficerski. Nowo promowani oficerowie mają zagwarantowaną pracę w Siłach Zbrojnych RP w zależności od ukończonego kierunku studiów.

ETAPY REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE

Rekrutacja na studia wojskowe obejmuje kilka etapów:

Złożenie wniosku w Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR) – wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej należy złożyć w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

Rejestracja w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego – po złożeniu wniosku w WCR kandydat rejestruje się w internetowym Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego.

Badanie psychologiczne – po rejestracji w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego, kandydat otrzyma wystawione przez WCR skierowanie na badanie psychologiczne

Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów – po pozytywnych wynikach badań psychologicznych, kandydat rejestruje się w IRK uczelni, wskazując interesujący go kierunek studiów, wnosi opłatę rekrutacyjną, a po ogłoszeniu wyników matur, wprowadza wyniki matury do systemu.

Egzaminy wstępne i badania – Wojskowa Akademia Techniczna. Egzaminy wstępne obejmują testy sprawnościowe i rozmowę kwalifikacyjną. Po pozytywnie ukończonych egzaminach kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie, które będą przeprowadzone na terenie Akademii. Podczas pobytu na egzaminach i badaniach zapewnione jest bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na terenie Akademii.

Podstawowe wymagania to:

 • zdana matura i ukończone 18 lat do dnia powołania do służby kandydackiej,
 • polskie obywatelstwo,
 • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • niekaralność,
 • język angielski zdany na maturze lub na teście zorganizowanym przez WAT, jeżeli wyniku z języka angielskiego nie ma na świadectwie dojrzałości. Z testu należy uzyskać co najmniej 6 punktów rankingowych na 20 możliwych do uzyskania. Brak wyniku z języka angielskiego na świadectwie maturalnym należy zaznaczyć w systemie IRK.

Przyjęty kandydat zostaje żołnierzem czynnej służby wojskowej – na pierwszym roku jest to dobrowolna zasadnicza służba wojskowa w uczelni wojskowej, a od drugiego roku zawodowa służba wojskowa. We wrześniu odbywa podstawowe szkolenie wojskowe, tzw. unitarka, zakończone egzaminem i uroczystą przysięga wojskową.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się na stronie WAT w zakładce studia wojskowe.

WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA

Wojskowa Akademia Techniczna od lat klasyfikowana jest w gronie najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów. Uczelnię wyróżniają innowacyjne podejście do kształcenia, wysoki poziom nauczania, wykwalifikowani nauczyciele akademiccy, bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria, szeroka oferta programów studiów, również w języku angielskim, oraz ciekawe możliwości rozwoju.

Wojskowa Akademia Techniczna oferuje również studia cywilne I i II stopnia na ponad 20 kierunkach. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych, w kraju i za granicą. Według ostatniego rankingu Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, absolwenci WAT znajdują się w ścisłej czołówce najlepiej zarabiających absolwentów technicznych uczelni publicznych.

OPŁATY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ NA STUDIA

Na studia wojskowe opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł.

WAT OTWARTY ONLINE

Na kanale YouTube WAT kandydaci na studia znajdą filmy przedstawiające m.in. charakter studiów wojskowych, filmiki instruktażowe, jak należy wykonywać ćwiczenia na sprawdzianie sprawności fizycznej oraz uzyskają informacje na temat studiów bezpośrednio od studentów WAT, którzy prowadzili spotkanie online dotyczące rekrutacji. Zachęcamy do obserwowania profili WAT: Facebook, Instagram i Twitter, gdzie zamieszczane są aktualne informacje dla kandydatów na studia.

Informacje dotyczące studiów w WAT dostępne są w Sekcji ds. Rekrutacji, e-mail rekrutacja@wat.edu.pl, tel. +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956; faks +48 261 839 159.

#ZostańPodchorążymWAT

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin