Jakiego artykułu szukasz?

​Rekrutacja na studia w Wojskowej Akademii Technicznej

Rekrutacja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej rozpocznie się 1 marca 2023 roku. Na kandydatów na żołnierzy zawodowych czeka 1018 miejsc na 12 kierunkach. Studia wojskowe dają gwarancję pracy w Siłach Zbrojnych RP.

​Rekrutacja na studia w Wojskowej Akademii Technicznej

Rekrutacja w WAT

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie zaprasza na magisterskie studia wojskowe oraz na studia cywilne pierwszego stopnia. Szczegółowe informacje poniżej.

Rekrutacja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej rozpocznie się 1 marca 2023 r. Na kandydatów na żołnierzy zawodowych czeka 1018 miejsc na 12 kierunkach. Studia wojskowe dają gwarancję pracy w Siłach Zbrojnych RP.

Wojskowa Akademia Techniczna przygotowuje wysokiej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP. Kształcenie odbywa się w toku jednolitych studiów magisterskich i ma charakter wojskowy oraz politechniczny. Studia prowadzone są na siedmiu wydziałach akademickich: Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Cybernetyki, Elektroniki, Inżynierii Lądowej i Geodezji, Inżynierii Mechanicznej, Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa oraz Nowych Technologii i Chemii.

Kierunki studiów wojskowych i limity miejsc:

 • budownictwo – 52 miejsc
 • chemia – 31
 • elektronika i telekomunikacja – 166
 • geodezja i kartografia – 63
 • informatyka – 84
 • inżynieria bezpieczeństwa – 30
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo – 88
 • logistykę – 122
 • logistyka ekonomiczna – 12
 • lotnictwo i kosmonautyka – 120
 • mechanika i budowa maszyn – 104
 • mechatronika – 146

Każdy student wojskowy otrzymuje miesięczne uposażenie. Na pierwszym roku studiów wynosi ono ponad 4500 zł i wzrasta w kolejnych latach nauki.  Podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie.

DOŚWIADCZENIE I GWARANCJA ZATRUDNIENIA

Tok studiów wojskowych wzbogacony jest o praktyki i specjalistyczne szkolenia prowadzone w jednostkach wojskowych, w centrach szkoleń i instytucjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju.

Absolwenci studiów wojskowych uzyskują tytuł magistra inżyniera i są promowani na pierwszy stopień oficerski. Nowo promowani oficerowie mają zagwarantowaną pracę w Siłach Zbrojnych RP w zależności od ukończonego kierunku studiów.

ETAPY REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE

Rekrutacja na studia wojskowe obejmuje kilka etapów:

Złożenie wniosku w Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR) – wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej należy złożyć w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

Rejestracja w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego – po złożeniu wniosku w WCR kandydat rejestruje się w internetowym Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego.

Badanie psychologiczne – po rejestracji w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego, kandydat otrzyma wystawione przez WCR skierowanie na badanie psychologiczne

Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów – po pozytywnych wynikach badań psychologicznych, kandydat rejestruje się w IRK uczelni, wskazując interesujący go kierunek studiów, wnosi opłatę rekrutacyjną, a po ogłoszeniu wyników matur, wprowadza wyniki matury do systemu.

Egzaminy wstępne i badania – Wojskowa Akademia Techniczna. Egzaminy wstępne obejmują testy sprawnościowe i rozmowę kwalifikacyjną. Po pozytywnie ukończonych egzaminach kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie, które będą przeprowadzone na terenie Akademii. Podczas pobytu na egzaminach i badaniach zapewnione jest bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na terenie Akademii.

Podstawowe wymagania to:

 • zdana matura i ukończone 18 lat do dnia powołania do służby kandydackiej,
 • polskie obywatelstwo,
 • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • niekaralność,
 • język angielski zdany na maturze lub na teście zorganizowanym przez WAT, jeżeli wyniku z języka angielskiego nie ma na świadectwie dojrzałości. Z testu należy uzyskać co najmniej 6 punktów rankingowych na 20 możliwych do uzyskania. Brak wyniku z języka angielskiego na świadectwie maturalnym należy zaznaczyć w systemie IRK.

Przyjęty kandydat zostaje żołnierzem czynnej służby wojskowej – na pierwszym roku jest to dobrowolna zasadnicza służba wojskowa w uczelni wojskowej, a od drugiego roku zawodowa służba wojskowa. We wrześniu odbywa podstawowe szkolenie wojskowe, tzw. unitarka, zakończone egzaminem i uroczystą przysięga wojskową.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się na stronie WAT w zakładce studia wojskowe.

WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA

Wojskowa Akademia Techniczna od lat klasyfikowana jest w gronie najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów. Uczelnię wyróżniają innowacyjne podejście do kształcenia, wysoki poziom nauczania, wykwalifikowani nauczyciele akademiccy, bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria, szeroka oferta programów studiów, również w języku angielskim, oraz ciekawe możliwości rozwoju.

Wojskowa Akademia Techniczna oferuje również studia cywilne I i II stopnia na ponad 20 kierunkach. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych, w kraju i za granicą. Według ostatniego rankingu Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, absolwenci WAT znajdują się w ścisłej czołówce najlepiej zarabiających absolwentów technicznych uczelni publicznych.

OPŁATY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ NA STUDIA

Na studia wojskowe opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł.

WAT OTWARTY ONLINE

Na kanale YouTube WAT kandydaci na studia znajdą filmy przedstawiające m.in. charakter studiów wojskowych, filmiki instruktażowe, jak należy wykonywać ćwiczenia na sprawdzianie sprawności fizycznej oraz uzyskają informacje na temat studiów bezpośrednio od studentów WAT, którzy prowadzili spotkanie online dotyczące rekrutacji. Zachęcamy do obserwowania profili WAT: Facebook, Instagram i Twitter, gdzie zamieszczane są aktualne informacje dla kandydatów na studia.

Informacje dotyczące studiów w WAT dostępne są w Sekcji ds. Rekrutacji, e-mail rekrutacja@wat.edu.pl, tel. +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956; faks +48 261 839 159.

#ZostańPodchorążymWAT

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Politechnika Poznańska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Łódzka
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa