Jakiego artykułu szukasz?

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy przygotowujące specjalistów w okołomedycznych zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Program nauczania, praktyki zawodowe i dobór kadry są elastycznie dostosowywane wraz z rozwojem tych dziedzin nauki, pojawianiem się nowych rozwiązań i oczekiwań klientów w zakresie kosmetologii czy fizjoterapii.

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od 2005 roku kształci w zawodach okołomedycznych. Obecnie trwa rekrutacja na kolejny rok akademicki. WSNoZ prowadzi nabór na kierunki realizowane na trzech poziomach kształcenia:

Fizjoterapia kliniczna i rehabilitacyjna - studia jednolite magisterskie. Nauka obejmuje 10 semestrów, odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Nowoczesna kosmetologia estetyczna - studia licencjackie 6-semestralne oraz magisterskie 4-semestralne, przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich), realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W trakcie nauki jest możliwość wyboru jednej ze specjalności kształcenia:

 • kosmetologia estetyczna
 • podologia.

Oferta uczelni to studia przygotowujące specjalistów w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Program nauczania, praktyki zawodowe i dobór kadry są elastycznie dostosowywane wraz z rozwojem tych dziedzin nauki, pojawianiem się nowych rozwiązań i oczekiwań klientów w zakresie kosmetologii czy fizjoterapii.

Absolwenci Uczelni są wykwalifikowanymi ekspertami w swojej dziedzinie, posiadającymi praktyczne umiejętności zawodowe, przygotowanymi do pracy lub dalszego kształcenia w wybranym obszarze nauki.

Jak wygląda rekrutacja na studia?

W pierwszym etapie wystarczy dokonać rezerwacji miejsca drogą telefoniczną lub on-line, a następnie w przewidzianym przez Uczelnię terminie dostarczyć komplet dokumentów:

 • świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej – w Rektoracie można pobrać skierowanie
 • oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego – odpowiedni dokument do pobrania w Rektoracie
 • 4 zdjęcia legitymacyjne
 • kserokopię obu stron dowodu osobistego
 • ewentualnie potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego
 • jeśli dotyczy kandydata, to również kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

W trakcie roku akademickiego Szkoła przyjmuje studentów fizjoterapii i kosmetologii z innych uczelni, będących na dowolnym etapie kształcenia.

Jest możliwość realizowania indywidualnego toku studiów.

Uczelnia dysponuje jednocześnie bardzo bogatą ofertą studiów podyplomowych, realizowanych w Bydgoszczy oraz Warszawie, Toruniu, Łodzi i Poznaniu.

Kto studiuje w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowi w Bydgoszczy?

Oferta studiów skierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół średnich lub studiów licencjackich, a więc młodych ludzi, którzy chcą uzyskać solidne wykształcenie, praktyczne umiejętności, zawód poszukiwany na rynku pracy.

Studia wybierają osoby komunikatywne, empatyczne, pozytywnie nastawione do drugiego człowieka. Ich praca będzie wymagała kontaktu z pacjentem/klientem, konfrontowania się z problemami, słabościami, niedyspozycjami. Ważną cechą kandydata jest więc łatwość wzbudzenia atmosfery zaufania, pewność siebie i przyjazne usposobienie. Od przyszłych fizjoterapeutów oczekuje się dodatkowo dobrej kondycji fizycznej i umiejętności motywowania – elementem ich pracy będzie prezentowanie ćwiczeń, podtrzymywanie, wspieranie pacjenta, a także zachęcanie do ćwiczeń w chwilach zwątpienia.

Co dają studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy?

 • Oprócz dyplomu konkretnego kierunku studenci mogą równolegle w toku studiów uzyskać tytuł zawodowy technika masażysty lub odpowiednio technika usług kosmetycznych.
 • Studiując w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu zyskują kontakt z doświadczonymi specjalistami z danej dziedziny, realizują program nauczania oparty o praktyczne zajęcia, korzystają z zasobów uczelni – doskonale wyposażonych pracowni, nowoczesnych sprzętów, dobrej jakości materiałów.
 • Dzięki współpracy Uczelni z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami, studenci mają możliwość odbycia praktyk w najlepszych placówkach medycznych.
 • Na uczelni funkcjonuje rozbudowany system stypendiów naukowych i socjalnych – studenci mogą liczyć na wsparcie finansowe i wynagrodzenie za ponadprzeciętne wyniki za pracę włożoną w zdobycie wykształcenia.
Komentarze (0)
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji