Jakiego artykułu szukasz?

Rekrutacja na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego otwarta

Rozpoczęła się rekrutacja na studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości UM oferuje dwa kierunki studiów: Zarządzanie oraz Nauki o Jakości. Czytaj więcej poniżej.

Rekrutacja na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego otwarta

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego (WZNJ) w Gdyni oferuje dwa kierunki studiów: Zarządzanie oraz Nauki o Jakości.

Na kierunku Zarządzanie Kandydaci oferujemy specjalności:

 • Ekonomia Menedżerska (studia I stopnia), na której oferujemy zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i kompetencji kierowniczych.
 • Informatyka Gospodarcza (studia I stopnia), umożliwiająca podjęcie pracy w zespołach odpowiedzialnych za rozwój, wdrażanie i eksploatację systemów informacyjnych przedsiębiorstw, jak również w firmach wytwarzających i dostarczających rozwiązania z obszaru IT.
 • Systemy Transportowe i Logistyczne (studia I stopnia), które przygotowują do podjęcia pracy w działach logistycznych przedsiębiorstw działających w wielu branżach, firmach spedycyjnych, armatorskich, itp.
 • Turystyka i Hotelarstwo (studia I stopnia), umożliwiające podjęcia pracy na stanowiskach związanych z planowaniem i organizacją działalności współczesnych przedsiębiorstw w branży turystycznej i hotelarskiej.
 • Biznes Elektroniczny (studia II stopnia), , przygotowujący do pracy w roli analityka potrzeb firm i organizacji w zakresie IT, jak również w roli eksperta w obszarze wdrożeń narzędzi IT w firmach.
 • Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej (studia II stopnia), która stwarza możliwość zatrudnienia na stanowisku menedżera i specjalisty z zakresu transportu, spedycji i logistyki.
 • Zarządzanie Finansami (studia II stopnia), która przygotowuje do podjęcia pracy w każdym przedsiębiorstwie w działach finansowych, kadrowych i księgowych oraz przygotuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 • Zarządzanie Organizacjami (studia II stopnia), dostarcza wiedzy i kompetencji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji i zarządzania, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i organizacjach publicznych oraz w sektorze pozarządowym.

Na kierunku Nauki o Jakości są dostępne specjalności:

 • Menedżer Produktu (studia I stopnia), która pozwala zdobyć umiejętności kreowania i komercjalizacji nowych produktów oraz zarządzania innowacjami produktowymi.
 • Usługi Żywieniowe i Dietetyka (studia I stopnia), która daje bardzo szerokie kompetencje w zakresie projektowania i zarządzania usługami żywieniowymi oraz kształtowania polityki zdrowotnej.
 • Zarządzanie Jakością Towarów (studia I stopnia), która przygotowuje do wykonywania ekspertyz towaroznawczych oraz doradztwa w zakresie projektowania i zarządzania jakością produktów i usług, jak również daje możliwości uzyskania certyfikatów kompetencji Asystenta Systemu Zarządzania, wydawanych przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • Menedżer Systemów Zarządzania (studia II stopnia), po ukończeniu której staniesz się specjalistą w zakresie systemowego zarządzania jakością, środowiskiem, energią oraz bezpieczeństwem, z możliwością uzyskania pięciu certyfikatów kompetencji Asystenta Systemu Zarządzania oraz dwóch certyfikatów kompetencji Pełnomocnika Systemu Zaradzania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • Menedżer Usług Dietetycznych (studia II stopnia), przygotowuje do organizacji i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianych usług dietetycznych, jak również do pracy w międzynarodowych korporacjach o profilu żywnościowo-żywieniowym.
 • Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami (studia II stopnia), która oferuje zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie oceny zagrożeń środowiskowych, inwestycji proekologicznych oraz ochrony wód i gospodarki odpadami z możliwością uzyskania certyfikatu Asystenta Systemu Zarządzania Środowiskowego wydawanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Kształcenie odbywa się z m.in. z wykorzystaniem laboratoriów badawczych i komputerowych wyposażonych w nowoczesne programy używane w praktyce, oraz profesjonalną aparaturę. Nasza kadra badawczo-dydaktyczna to uznani specjaliści i naukowcy. Zapewniamy także kontakt z praktykami. Oferta kształcenia jest dostosowywana do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy, co gwarantuje osiągnięcie przez absolwentów kompetencji oczekiwanych przez pracodawców.

Na naszym Wydziale oprócz nauki możesz:

 • rozwijać się w studenckich kołach naukowych, gdzie poznasz starszych kolegów i koleżanki oraz potencjalnych pracodawców, sprawdzisz swoje umiejętności np. w zakresie wystąpień publicznych,
 • zwiedzać jednocześnie świat korzystając z programu wymiany Erasmus+,
 • budować formę podczas zajęć w różnych sekcjach sportowych,
 • rozwijać talent muzyczny w utytułowanym Chórze Akademickim.

Rozpocznij swoją przygodę z Wydziałem Zarządzania i Nauk o Jakości i stań się częścią naszej społeczności.

Szczegóły naszej oferty i zasady rekrutacji znajdziesz na stronie https://wznj.umg.edu.pl/dla-kandydatow

Wyrusz w rejs do swojej kariery z UMG!

Zobacz także Prezentację Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w portalu.


Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński