IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

„Rozpoznanie, profilaktyka i leczenie uzależnień jako element polityki prozdrowotnej”
Giżycko 26 - 28 kwietnia 2017 r.,
Hotel Europa


Wydział Nauk Społecznych w Giżycku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu organizuje w dniach 26-28 w kwietnia 2017 roku w giżyckim Hotelu Europa IV Międzynarodową Konferencję Naukową Bezpieczeństwo Zdrowotne – Ujęcie Interdyscyplinarne pod hasłem: „Rozpoznanie, profilaktyka i leczenie uzależnień jako element polityki prozdrowotnej”.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Zdrowotne – Ujęcie Interdyscyplinarne jest doskonałą okazją do wymiany myśli, poglądów oraz doświadczeń w zakresie tematyki uzależnień. W poprzedniej edycji tego ważnego wydarzenia naukowego wzięli licznie udział zarówno przedstawiciele polskich, jak i zagranicznych instytucji naukowych.

Ciekawy zakres tematyczny tegorocznej konferencji obejmuje zagadnienia poruszające problem uzależnień, zarówno w wymiarze polityki zdrowotnej, społecznym oraz edukacyjnym. W ramach konferencji naukowej wygłoszone referaty zostaną opublikowane w punktowanej monografii pokonferencyjnej (5 pkt).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji: http://zdrowie.wsb.net.pl/

Zapraszamy wszystkich do udziału w tym naukowym wydarzeniu!