Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspiera osoby, które chcą rozwijać swoje pasje naukowe. Maturzyści, którzy chcą zostać badaczami, mogą skorzystać z propozycji przygotowanych specjalnie dla nich.

Jeszcze przed rozpoczęciem studiów, po udanej rekrutacji na UAM, można zgłosić się na wyjazd w ramach szkoły letniej – Best Student Camp. Wyjazd przeznaczony jest dla studentów I i II roku, którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze oraz są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych.

Podczas obozu studenci:

  • mogą podszkolić język angielski, tak by lepiej posługiwać się nim w środowisku naukowym,
  • nauczyć się jak pozyskiwać środki na własne badania i jak wypełniać wnioski o granty,
  • poćwiczyć autoprezentację,
  • poznać etykietę akademicką
  • dowiedzieć się, gdzie mogą wyjechać w ramach wymiany akademickiej.

Podczas szkoły letniej można poznać także uznane autorytety w swoich dziedzinach, które podzielą się swoją wiedza i doświadczeniami oraz rówieśników – pasjonatów nauki.

Już podczas pierwszego roku studenci UAM mogą starać się o swoje pierwsze środki finansowe na realizację pasji naukowych. Przygotowano specjalny program Best Student Grant, gdzie do zdobycia jest 5000 zł na sfinansowanie m.in.: udziału w konferencjach, warsztatach, zakupy literatury oraz oprogramowania.

Więcej o projektach Best Student Camp i Best Student Grant można znaleźć na dedykowanej stronie.

Podczas studiów na UAM można również:

  • zapisać się do koła naukowego, których jest ponad 120,
  • eksplorować jedną z najlepiej wyposażonych bibliotek akademickich,
  • korzystać z nowoczesnej aparatury badawczej.

Myślisz o karierze naukowej lub badaniach, które zostaną zauważone? Wybierz UAM.