​Skorzystaj z oferty dofinansowanych studiów przez EFS

WSB posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS i innych funduszy zewnętrznych. Uczelnia realizuje ponad 40 projektów o łącznej wartości przekraczającej 56 mln złotych.

W tegorocznej rekrutacja na studia I stopnia kandydaci mogą rozpocząć naukę na 3 kierunkach - Informatyka w biznesie, Inżynieria zarządzania oraz Design w biznesie.

Studenci mogą zyskać wiedzę i doświadczenie od wykładowców WSB, a na co dzień praktyków swoich dziedzin w ramach 8 specjalności. Na uczestnictwie w studiach współfinansowanych ze środków EFS mogą zyskać również firmy, jak i ich pracownicy, dla których zdobywanie wiedzy wiązało się dotychczas z dużymi inwestycjami.

- Nasza propozycja obejmuje praktyczne specjalności na kierunkach przygotowanych wspólnie z pracodawcami. Dofinansowanie z EFS , to oprócz obniżenia czesnego dla kandydatów, min. nowoczesne oprogramowania, zajęcia w realnych warunkach biznesowych czy poszerzone materiały dydaktyczne – mówi Magdalena Karpińska, rzecznik WSB

W ramach kierunku Informatyka w biznesie kandydat ma do wyboru 2 specjalności- Analityk i projektant konfiguracji zintegrowanych systemów informatycznych oraz Specjalista ds. projektowania i wdrażania aplikacji mobilnych. Kierunek ten zapewnia przyszłemu absolwentowi interdyscyplinarne wykształcenie, znajomość najnowszych narzędzi informatycznych oraz współpracę z czołowymi firmami z regionu z branży IT.

Kierunek Inżynieria zarządzania oferuje 4 specjalności- Inżynieria zarządzania procesami logistycznymi, Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy, Inżynier zarządzania inwestycjami budowlanymi oraz Inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi. Wysoki poziom nauczania zapewnia doświadczona, wykfalifikowana i przyjazna studentom kadra dydaktyczna, specjalność dostosowana do potrzeb rynku pracy czy możliwość realizacji specjalistycznych zajęć w warunkach rzeczywistych.

Na kierunek Design w biznesie składają się dwie dofinansowane specjalności - Design opakowań oraz Projektowanie marki i wizerunku firmy. Ten nowatorski kierunek łączy wybrane elementy studiów artystycznych z elementami studiów biznesowych. Studia te ukazują i pomagają zrozumieć zależności pomiędzy światem sztuki i biznesu oraz zasady ich kreowania.

Wybierając kierunek Turystyka i Rekreacja do wyboru są cztery dofinansowane specjalności: Turystyka uzdrowiskowa, spa and wellness, Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii, Hotelarstwo, gastronomia i dietetyka i Menadżer sportu. Studiując Turystykę i Rekreację w WSB masz możliwość odbycia praktyk w znanych hotelach, restauracjach oraz firmach gastronomicznych i turystycznych w Polsce i za granicą (w Hiszpanii czy Grecji). W ramach Programu Erasmus możesz podjąć studia na jednej z 39 uczelni zagranicznych.

Oferta skierowania jest do tegorocznych maturzystów oraz osób, które zdały maturę wcześniej. Kandydaci na studia będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty wyników z egzaminu maturalnego pisemnego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej uczelni:

www.wsb.pl/bydgoszcz oraz www.wsb.pl/torun