Przygotowanie kampanii PR promującej nową markę Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – ze szczególnym naciskiem na zbudowanie rozpoznawalności MHK jako instytucji zajmującej się całościowo i kompleksowo Krakowem, zgodnie z jego misją: „Opisujemy, dokumentujemy i opowiadamy Kraków. Słuchamy Miasta”. Przed takim zadaniem stanęli słuchacze jubileuszowej, 15 edycji studiów podyplomowych na kierunku „Nowy public relations” w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

W roku akademickim 2017/2018 studenci „Nowego PR-u” pracowali nad kompleksową kampanią public relations komunikującą rebranding i promującą nową markę jednego z największych muzeów w Polsce.

– Co roku na 9 miesięcy słuchacze „Nowego PR-u” stają się pracownikami agencji public relations, by już na pierwszych zajęciach od prawdziwego klienta otrzymać brief i zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu. Ten sprawdzony przez nas model pozwala przyswajaną wiedzę od razu testować, optymalizować i wdrażać w życie. Chcąc zostać profesjonalistą ds. public relations potrzeba praktyki, praktyki i jeszcze raz praktyki. Interdyscyplinarny program naszych studiów kładzie szczególny nacisk na zdobywanie konkretnej, aktualnej i narzędziowej wiedzy oraz praktycznych umiejętnościmówi Łukasz Majewski, opiekun merytoryczny kierunku.

Pracując dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa studenci przeszli przez cały proces tworzenia i przygotowania działań PR – od narzędzi analitycznych, opracowanie strategii i optymalnego modelu działania zapewniającego efektywną realizację postawionych celów i dotarcie z przekazem do grupy docelowej, poprzez dobranie kanałów komunikacji, budżetowanie i harmonogramowanie całego projektu, na wyborze sposobów pomiaru i optymalizacji rekomendowanych rozwiązań skończywszy.

– Nowy PR to zastrzyk wiedzy, nie tylko tej podręcznikowej, ale przede wszystkim praktycznej – gotowej do wdrożenia w firmach i organizacjach słuchaczy. Zaletą kierunku jest forma obrony, czyli prezentacja całorocznej pracy przed klientem. Prowadził do niej przemyślany kalendarz zjazdów. Kolejność wykładów wspierała krok po kroku proces tworzenia strategii PR dla klienta. Co przyziemne, ale też ważne – Nowy PR to okazja do nawiązania wartościowych kontaktów w branży – zarówno wśród wykładowców, jak i w grupie słuchaczymówi Anna Zdrojewska-Madura, Starszy Specjalista ds. PR i CSR w Grupie ATERIMA.

Studia podyplomowe „Nowy PR” zakończyły się prezentacją autorskiej propozycji działań PR przygotowanej przez agencję „PRalinka” (agencja stworzona na potrzeby studiów podyplomowych) przed przedstawicielami Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

– Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jest dużą, wciąż rozwijającą się instytucją. Wielość i różnorodność zadań, jakie przed nami stoją w codziennej pracy sprawia, że niezwykle ważne jest, by czasem spojrzeć na MHK z boku, z innej perspektywy. Wyjątkową okazją do tego była dla nas współpraca ze studentami Nowego PR-u. Kilkanaście osób, które z zaangażowaniem i pasją, wnikliwie zanalizowały nasze działania komunikacyjne, zaproponowały wnioski i sugestie zmian, a także wymyśliły nowe kreatywne propozycje działań – to wkład, który ciężko przecenić. Pracę, którą wykonali oceniam bardzo wysoko, a jej efekty będą stopniowo wdrażane przez nas w życie mówi Krzysztof Haczewski, Kierownik Kancelarii Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

W Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera szczególny nacisk kładzie się na zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i podnoszenie kompetencji pod okiem doświadczonych ekspertów-praktyków komunikacji. Kadrę kierunku „Nowy PR” tworzą krajowi i międzynarodowi eksperci PR – wyłącznie praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym i szkoleniowym.

– Dzięki studiom na kierunku „Nowy PR” miałam możliwość poznania inspirujących i ciekawych ludzi, dla których zawód PR-owca to nie tylko praca, ale i pasja. Zajęcia prowadzone były przez cenionych w branży ekspertów, którzy dzielili się swym doświadczeniem i szczegółowo odpowiadali na wszelkie pytania nurtujące grupę. Uważam, że kierunek ten wybierają osoby, które wiedzą, że w zawodzie PR-owca bardzo ważna jest ciekawość świata, otwartość oraz swoboda nawiązywaniu kontaktów, ponieważ właśnie z takimi ludźmi miałam przyjemność współpracować przez ostatnie miesiące. Cieszę się, że w mojej grupie byli prawdziwi entuzjaści PR-u, ludzie kreatywni, energiczni, z którymi można było godzinami dyskutować. To był niezapomniany czas. Studia te były dla mnie wspaniałą przygodą, z której wracam do codziennych obowiązków z bagażem pełnym nowych pomysłów i wiedzymówi Katarzyna Gościańska, Specjalista ds. Marketingu, Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Do 30 września trwa rekrutacja na kolejną, szesnastą już edycję studiów podyplomowych o kierunku „Nowy PR”.

– PR to jedna z tych dziedzin, które zmieniają się dynamicznie. Nowe trendy i narzędzia komunikacji, zmiany na rynku pracy, potrzeby pracodawców, obserwacje branży, opinie ekspertów, oczekiwania przyszłych słuchaczy, sugestie absolwentów – za tym wszystkim co roku musi nadążać program naszych studiów. Podczas szesnastej już edycji kolejni słuchacze rozwiną swoje skrzydłamówi Łukasz Majewski.

---

Więcej o kierunku „Nowy PR”:

Program dwusemestralnych studiów, który obejmuje ponad 180 godzin zajęć dydaktycznych (warsztatów i wykładów), składa się z 5 bloków tematycznych: Wprowadzenie do świata PR; PR od kuchni; PR w praktyce; Dziedziny PR oraz PR w erze social, mobile i wideo. Uzupełnieniem wykładów są ćwiczenia i warsztaty pozwalające na szybką weryfikację wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem. Krajowi i międzynarodowi eksperci PR o sprawdzonym i cenionym doświadczeniu zawodowym i szkoleniowym prowadzą zajęcia z wykorzystaniem praktycznych oraz aktywizujących metod nauczania, takich jak: studia przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry symulacyjne, dyskusje, przygotowywanie i przedstawianie prezentacji na zadane tematy czy wykłady interaktywne. Zajęcia wspierane są licznymi materiałami audio-wideo.

Rekrutacja na studia podyplomowe o kierunku „Nowy PR” trwa do 30 września 2018 roku. Szczegóły: www.podyplomowe.wse.krakow.pl/nowy-public-relations

Patronat medialny nad kierunkiem objęły: proto.pl, publicrelations.pl, marketingprzykawie.pl, newsline.pl, nowymarketing.pl, marketerplus.pl oraz portalmedialny.pl.

Patroni narzędziowi kierunku: Instytut Monitorowania Mediów (główny partner), Prowly, Wydawnictwo Onepress, Wydawnictwo Message House, Marketer+ oraz Sotrender.

Studia oczami absolwentów [wideo]: https://www.youtube.com/watch?v=8z_ExqIIaBs

Studia oczami opiekuna merytorycznego kierunku [wideo]: https://www.youtube.com/watch?v=pa1Qyz3nX-g