SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

RUSZA NABÓR NA NOWY I CIEKAWY KIERUNEK STUDIÓW NA UMCS


Czy umysł humanistyczny może być dobrym specjalistą w naukach ścisłych i odwrotnie?

Okazuje się, że nie tylko może, ale również powinien, czego przykładem jest specjalistyczne wykorzystanie technologii informatycznej, która dopiero w połączeniu z zachowaniem odpowiedniego poziomu kondycji społecznej i kulturowej przynosi wymierne efekty. Nowo otwarte drzwi i jeszcze więcej możliwości, czyli jeden z pierwszych w Polsce – kierunek studiów Społeczeństwo Informacyjne został właśnie zainicjowany na UMCS w Lublinie.

Twórcy kierunku skoncentrowali się potrzebach współczesnego rynku, na którym rządzą nowoczesne technologie. Czy można jednak z nich efektywnie korzystać, kiedy nie posiada się wiedzy na temat komunikacji społecznej, procesów politycznych i społecznych, dynamiki rozwoju ludzkości, a także globalizacji oraz stosunków międzynarodowych?

Społeczeństwo informacyjne pilnie poszukiwane

Początków procesu powstawania społeczeństwa informacyjnego należy się doszukiwać w II połowie XX wieku, kiedy to zaczyna rozwijać się technologia teleinformatyczna, jak telefony komórkowe czy Internet. Umożliwiają one komunikowanie się między sobą, jak również dają możliwość dostępu do nieograniczonej bazy informacji, które do tego czasu były niespotykane aż na tak wielka skalę. W centrum skomputeryzowanego świata stoi zatem informacja, a nieustannie rozwijająca się technologia pozwala na jej analizę, pozyskiwanie i przesyłanie. Społeczeństwo informacyjne jest zatem grupą ludzi, która została przygotowana do użytkowania systemów informatycznych. Posiada bogatą wiedzę na temat narzędzi, które w sposób szybki i skuteczny umożliwiają wykorzystanie usług telekomunikacyjnych do przekazywania oraz przetwarzania informacji. Można zatem uznać, że kluczowymi pojęciami są tutaj zarówno informacja, jak również wiedza.

Aby można było w pełni wykorzystać możliwości dostępnych narzędzi informatycznych, niezbędna jest wiedza na temat potrzeb społeczeństwa, jego stadium rozwoju oraz umiejętność analizy jego zachowania. Wyraźnie widać związek pomiędzy ścisłym umysłem analitycznym, a wrażliwym umysłem humanistycznym, zdolnym do definiowania problemów i poszukiwania dla nich rozwiązań. Żyjemy w erze, w której niezbędne jest posiadanie umiejętności logicznego myślenia, ale także dostrzegania emocji oraz potrzeb drugiego człowieka. UMCS postanowił sprostać wymaganiom współczesnego świata, pozwalając swoim studentom kształcić się w zakresie społeczeństwa informacyjnego, gdzie podczas studiów pozyskają oni wiedzę na temat specjalistycznego wykorzystania technologii informatycznych oraz analizy zachowań społecznych i ewolucji gospodarki w kierunku sieci.

Program studiów ukierunkowany na wiedzę i praktyczne jej wykorzystanie

Społeczeństwo informacyjne jest kierunkiem prowadzonym przez dwa wydziały: Wydział Politologii oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Jest połączeniem efektów kształcenia z obszaru nauk społecznych (70%) i nauk ścisłych (30%). Warto podkreślić, że do niedawna te dwa różne światy były od siebie znacząco odseparowane. Trudno było sobie wyobrazić ten punkt styczności, który wiązałby je ze sobą. Kierunek ten jest więc wyjściem naprzeciw tym uprzedzeniom, jak również stawieniem czoła wyzwaniu społeczeństwa informatycznego.

W programie studiów znajdują się przedmioty, które mają przekazać studentom niezbędną wiedzę z zakresu obu tych nauk. Należą do nich m. in.: Psychologia społeczna, Design thinking, Edycja i korekta tekstów, Warsztat przedsiębiorczości, Informacja publiczna i otwarte dane, Nowe ruchy społeczne i polityczne w sieci, Algorytmizacja i programowanie, Programowanie obiektowe, Statystyczna analiza danych czy Prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym. Student przed rozpoczęciem III semestru wybiera spośród dwóch specjalizacji tę, która najlepiej odpowiada jego oczekiwaniom. Są to Elektroniczna Administracja, przygotowująca do pracy w administracji publicznej i prywatnej oraz E-przedsiębiorczość, która przygotowuje do założenia oraz prowadzenia własnej działalności z wykorzystaniem ICT.

UMCS nie poprzestał jednak na samym przekazywaniu wiedzy, ale daje studentom możliwość rozwoju poprzez różne formy odbycia stażu w biznesie, organizacjach pozarządowych i administracji m. in. Urzędzie Komunikacji Elektronicznej czy też uczestnictwo w programach Erasmus i Most.

Niemożliwe staje się możliwe

Po zakończeniu studiów absolwent przygotowany jest do pracy w administracji publicznej, agencjach marketingowych i komunikacji społecznej oraz w sektorze informatycznym. Łatwo zauważyć, że jest to szerokie pole możliwości, a zatem gwarancja znalezienia ciekawej i satysfakcjonującej pracy znacząco wzrasta. Absolwent posiada wiedzę na temat dynamiki społeczeństwa informacyjnego, procesów politycznych i społecznych, globalizacji, socjotechniki, prawa i komunikacji społecznej. Potrafi pracować w zespole oraz rozwiązywać spory. Ponadto wyposażony jest w wiedzę o metodach obliczeniowych i algorytmicznych, programach i systemach informatycznych. To, co dla wielu było jeszcze niedawno abstrakcją, dzisiaj zaczyna wydawać się coraz bardziej oczywiste. Wystarczy spojrzeć na oferty pracy i wymagania pracodawcy. Liczy się nie tylko wiedza techniczna, ale przede wszystkim umiejętności autoprezentacji i skuteczne podejmowanie decyzji.

Internetowa rejestracja kandydatów już się rozpoczęła i potrwa do 10 lipca.

Od października studenci będą mogli skorzystać z możliwości kształcenia na kierunku społeczeństwo informacyjne i przekonać się, że „niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć” ( Maria Skłodowska-Curie).