Jakiego artykułu szukasz?

Społeczna Akademia Nauk - kulturoznawstwo

Absolwent Kulturoznawstwa w Społecznej Akademii Nauk potrafi analizować zjawiska kulturowe i społeczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna zasady ekonomiczne, prawne oraz techniki organizacji i zarządzania.
Społeczna Akademia Nauk - kulturoznawstwo

Społeczna Akademia Nauk to uczelnia która największy nacisk kładzie na zwiększenie współpracy z firmami, w których studenci znajdą satysfakcjonującą pracę.

Programy poszczególnych kierunków konsultowane są z przedstawicielami firm kilkunastu branż w taki sposób, aby jak najlepiej dostosowywać go do potrzeb rynku.
SAN oferuje ksz­tałcenie na 22 atrakcyjnych kie­run­kach studiów w 18 ośrod­kach w kraju i za gra­nicą.
Jedną z ciekawych propozycji SAN są studia na kierunku Kulturoznawstwo z unikatowym programem kształcenia w skali kraju. W wykazie zajęć znalazła się szeroka paleta przedmiotów typowych dla studiów kulturoznawczych. Uczelnia gwarantuje wiele interesujących zajęć nie tylko z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, ale także informatyki, która jest niezbędna do funkcjonowania w nowoczesnym świecie.
Oferowane specjalności:
 • Dziennikarstwo i Public Relations
 • Zarządzanie kulturą
 • Pedagogika kultury
Absolwent Kulturoznawstwa w Społecznej Akademii Nauk potrafi analizować zjawiska kulturowe i społeczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna zasady ekonomiczne, prawne oraz techniki organizacji i zarządzania. Uzyskuje wiedzę na temat sposobów oddziaływania, funkcji oraz znaczenia współczesnych mediów, a także kultury audiowizualnej.
Po ukończeniu studiów na kierunku Kulturoznawstwo absolwent jest wszechstronnie przygotowany do pracy w mediach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach reklamowych i Public Relations.
Z powodzeniem może zajmować stanowiska wymagające wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu Stosunków międzynarodowych (praca w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych), Zarządzania (praca w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera w instytucjach publicznych lub przedsiębiorstwach), Filologii angielskiej (praca w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka i kultury angielskiej), a nawet Informatyki (realizacja projektów informatycznych z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania, projektowanie systemów i elementów systemów komunikacji człowiek-komputer).

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie