Budowa nowej części Biblioteki w PSW w Białej Podlaskiej rozpoczęła się w 2015 r. W październiku roku bieżącego planowane jest jej udostepnienie czytelnikom. Koszt inwestycji to kwota 5 200 000,00, którą Uczelnia pozyskała z rezerwy celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Planowana biblioteka to obiekt nowoczesny, który będzie funkcjonował w oparciu o następujące działy:

  1. Dział Udostępniania Zbiorów, w tym: wypożyczalnia z wolnym dostępem do zbiorów i wypożyczalnia międzybiblioteczna, czytelnia ogólna książek i czasopism również udostępniająca zbiory prezencyjnie, czytelnia multimedialna z indywidualnymi zespołowymi miejscami do pracy,
  2. Dział Informacji Naukowej,
  3. Dział Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów,
  4. Dział Magazynowania Zwartego Zbiorów,
  5. Dział Informatyczny.

Przy bibliotece zaplanowano również multimedialną salę dydaktyczną oraz pomieszczenia administracyjne i socjalne. Sala multimedialna będzie wykorzystywana jako miejsce do pracy grupowej studentów, co pozwoli im na swobodne dyskusje i pracę przy wspólnych projektach. W Sali multimedialnej prowadzone będą również zajęcia dla studentów w zakresie umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi będących na wyposażeniu biblioteki.

Biblioteka będzie się składała z zespołu pomieszczeń połączonych funkcjonalnie z obecnymi pomieszczeniami biblioteki i z holem głównym z uwzględnionym miejscem na ekspozycje i wystawy oraz tablice informacyjne i kioski informacyjne (infokioski), umożliwiające interaktywny dostęp do katalogu bibliotecznego oraz zdalne rezerwowanie książek.

Ponadto biblioteka będzie wyposażona w Bezobsługowe Centra Wydruku, Skanowania i Kopiowania - systemy oparte na urządzeniach wielofunkcyjnych rozmieszczonych na terenie biblioteki podłączonych do kiosków informacyjnych. Urządzenie można odblokować po zalogowaniu się na kiosku informacyjnym za pomocą elektronicznej legitymacji studenckiej lub karty pracowniczej.

Biblioteka będzie miała odrębne wejście z zewnątrz, dostęp do toalet, szatni i skrytek na podręczne rzeczy (torby, plecaki), windę umożliwiającą przewóz osób niepełnosprawnych i wózków na książki z magazynu.

Zbiory udostępniane w tzw. wolnym dostępie będą wyposażone w elektroniczny system zabezpieczenia i identyfikacji oparty na technologii RFID (Radio Frequency Identyfication) zbiorów.

Biblioteka wyposażona w 2 SelfChecki - maszyny umożliwiające samodzielne wypożyczenie książek i zewnętrzną wrzutnię z małym pomieszczeniem na wózek – umożliwiającą samodzielny zwrot woluminów.