​Studia inżynierskie na Politechnice Świętokrzyskiej

Chcesz zdobyć solidne, inżynierskie wykształcenie? Uzyskać kwalifikacje w przyszłościowych dziedzinach? Być przygotowanym do pracy w dobrze płatnych zawodach poszukiwanych na rynku?

Wybierz studia na Politechnice Świętokrzyskiej!

To uczelnia z tradycjami w regionie. Jedyna publiczna szkoła wyższa, kształcąca inżynierów. Niekwestionowany lider wśród uczelni technicznych w województwie świętokrzyskim.

Dla kogo Politechnika Świętokrzyska?

Jeśli studiowana dziedzina pokrywa się z zainteresowaniami, pozwala rozwijać pasję – nawet najtrudniejsze kierunki okażą się niestraszne. Kielecka kuźnia inżynierów to uczelnia dla osób, które interesują się nowinkami technologicznymi, mają zmysł techniczny, ścisły, umiejętność logicznego myślenia, swobodnie poruszają się w zagadnieniach matematyki i fizyki, są kreatywne, mają predyspozycje analityczne.

Jakie studia wybrać na Politechnice Świętokrzyskiej?

Politechnika Świętokrzyska oferuje kilkanaście kierunków studiów inżynierskich, realizowanych na pięciu wydziałach. Dzięki wieloletniej współpracy świata nauki i biznesu proponowane w ramach kierunków specjalności dostosowywane są do zmieniającego się zapotrzebowania i rozwoju poszczególnych dziedzin. Wszystko po to, aby absolwenci opuszczający mury uczelni mogli elastycznie odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy.

Poznajcie ofertę studiów inżynierskich na Politechnice Świętokrzyskiej.

Wymienione specjalności nie są uruchamiane we wszystkich trybach (stacjonarny lub niestacjonarny) i stopniach kształcenia (inżynierskie lub magisterskie).

Architektura

Budownictwo (budowa dróg, konstrukcje budowlane, mosty, technologia i organizacja budownictwa, modelowanie informacji o budynku BIM)

Elektrotechnika (automatyka, elektronika przemysłowa i energoelektronika, komputerowe systemy pomiarowe, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej)

Energetyka (energetyka odnawialna i elektroenergetyka)

Informatyka (grafika komputerowa, systemy informacyjne)

Elektronika i Telekomunikacja (aparatura elektroniczna w telekomunikacji, elektronika medyczna, sieci teleinformatyczne)

Geodezja i kartografia

Inżynieria Środowiska (ogrzewnictwo i wentylacja, sieci i instalacje sanitarne, zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów)

Odnawialne Źródła Energii

Automatyka i robotyka (automatyka przemysłowa, sterowanie obiektami mobilnymi)

Inżynieria bezpieczeństwa (przemysłowe systemy bezpieczeństwa, inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwo pracy i transportu)

Mechanika i budowa maszyn (CAD/CAE, eksploatacja i logistyka, eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych, inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo, komputerowe wspomaganie wytwarzania, komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe, samochody i ciągniki, uzbrojenie i techniki informatyczne, urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne)

Transport (logistyka i spedycja, transport samochodowy, eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym)

Wzornictwo przemysłowe (inżynieria wzornictwa przemysłowego, projektowanie form przemysłowych) – studia tylko na poziomie inżynierskim

Inżynieria danych (analityka danych i modelowanie, inżynieria zasobów danych) – studia tylko na poziomie inżynierskim

Logistyka (projektowanie systemów logistycznych, zarządzanie logistyczne) – studia tylko na poziomie inżynierskim

Zarządzanie i inżynieria produkcji (informatyka w zarządzaniu i modelowaniu, zarządzanie produkcją i innowacjami, technologie produkcyjne, matematyczne modelowanie produkcji, zarządzanie przedsiębiorstwem, inżynieria proekologiczna, inżynieria zarządzania, zarządzanie łańcuchem dostaw).

W PRZYGOTOWANIU: Automatyka i elektrotechnika przemysłowa.

Warto studiować na tej nowoczesnej, innowacyjnej uczelni:


Przeczytajcie co wyróżnia Politechnikę Świętokrzyską