Jakiego artykułu szukasz?

Studia podyplomowe, kursy i szkolenia WSEiT

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej posiada atrakcyjną ofertę studiów studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń z zakresu kierunków medycznych i okołomedycznych.

Studia podyplomowe, kursy i szkolenia WSEiT

Z myślą o swoich studentach oraz absolwentach innych szkół, którzy chcą zdobywać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz rozwijać się zawodowo, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej przygotowała ofertę studiów podyplomowych.

Ich rozpoczęcie uwarunkowane jest posiadaniem dyplomu licencjata lub magistra, uzyskanym na kierunkach medycznych lub pokrewnych, a także innych kierunkach studiów (dotyczy wybranej oferty). Studia podyplomowe we WSEiT trwają dwa semestry, chyba, że zaznaczono inaczej.

Wieloletnie doświadczenie w kształceniu podyplomowym oraz setki usatysfakcjonowanych absolwentów WSEiT stanowią pewną rekomendację i gwarantują otrzymanie profesjonalnej usługi edukacyjnej w zakresie studiów podyplomowych.

Co wyróżnia studia podyplomowe w WSEiT?

 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych polskich i znanych na świecie terapeutów i wykładowców .
 • Dogodny system płatności ratalnych, zniżki w ramach programu lojalnościowego „Galilea Club”.
 • Nacisk położony na zajęcia praktyczne.
 • Dodatkowe certyfikaty w ramach konkretnych studiów podyplomowych.

Jak zapisać się na studia?

Zarejestruj się on-line.

Dostarcz komplet dokumentów osobiście lub wyślij listownie.

Studia podyplomowe w WSEiT

Fizjoterapia w pediatrii

Studia mogą rozpocząć absolwenci I lub II stopnia fizjoterapii oraz rehabilitacji. Wiele zajęć odbywa się z udziałem dzieci, wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu do integracji sensorycznej, także na basenie. Ukończenie studiów gwarantuje uzyskanie bez dodatkowych opłat trzech certyfikatów:

 • Międzynarodowy Certyfikat Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Międzynarodowy Certyfikat Holenderskiej Szkoły Masażu Shantala Special Care
 • Międzynarodowy Certyfikat Integracji Odruchów według programu INPP w Chester.

Semestr studiów kosztuje 2400 zł.

Holistyczna opieka okołoporodowa

Oferta skierowana jest do absolwentów położnictwa ora fizjoterapii lub rehabilitacji. Duży nacisk położony jest na zagadnienia związane z rodzicielstwem bliskości (masaż Shantala, noszenie w chuście) oraz bezpiecznym i skutecznym łagodzeniem bólu w czasie porodu. Ukończenie studiów gwarantuje uzyskanie bez dodatkowych opłat następujących certyfikatów:

 • Międzynarodowy Certyfikat Holenderskiej Szkoły Masażu Shantala Special Care
 • Certyfikat w zakresie Tapingu Medycznego u kobiet w ciąży
 • Certyfikat Noszenia Niemowląt w Chuście Wiązanej
 • Certyfikat z Zakresu Edukacji i Poradnictwa Seksualnego.

Semestr studiów kosztuje 2400 zł.

Ortopodologia

Studia przeznaczone są dla lekarzy, fizjoterapeutów,masażystów, kosmetologów i pielęgniarek. Studia łączą diagnostykę, podologię pielęgnacyjno-leczniczą oraz różne terapie fizjoterapeutyczne.

Semestr studiów kosztuje 3500 zł.

Terapia manualna tkanek miękkich

Studia skierowane są dla lekarzy oraz absolwentów studiów I lub II stopnia fizjoterapii/rehabilitacji oraz pielęgniarstwa. Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie dodatkowych certyfikatów oraz zaświadczeń o odbyciu następujących kursów:

 • Podstawy integracji strukturalnej w oparciu o taśmy anatomiczne
 • Terapia wisceralna
 • Terapia punktów spustowych
 • Masaż tkanek głębokich.

Semestr studiów kosztuje 2950 zł.

Wydział Zamiejscowy WSEiT w Szczecinie oferuje następujące studia podyplomowe:

Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Studia kierowane są do nauczycieli przedszkoli i szkół, logopedów, psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz fizjoterapeutów. Oprócz dyplomu absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we wszystkich typach placówek oświatowych.

Semestr studiów kosztuje 1850 zł.

Fizjoterapia w stomatologii

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów I i II stopnia fizjoterapii oraz magistrów rehabilitacji. Poznane metody fizjoterapeutyczne znajdą szczególne zastosowanie w protetyce, ortodoncji, implantologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

Semestr studiów kosztuje 1750 zł.

Rehabilitacja dzieci i niemowląt w oparciu o metody neurofizjologiczne i edukacyjne

Studia przeznaczone są dla lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek i pedagogów. Przygotowują do prowadzenia terapii dzieci z deficytami w sposób kompleksowy, uwzględniający sferę intelektualną, społeczną, emocjonalną oraz ruchową.

Semestr studiów kosztuje 2250 zł.

Techniki terapii manualnej w dysfunkcjach narządu ruchu

Kandydaci na studia oprócz dyplomu na kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja muszą posiadać średnie wykształcenie medyczne lub certyfikat ukończenia kursu masażu lub fizjoterapii lub legitymację instruktorską lub trenerską. Słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie technik leczenia dysfunkcji ruchu znanymi metodami oraz technikami neuromobilizacji i osteopatycznymi. Słuchacze w ramach studiów otrzymują certyfikaty ukończenia następujących kursów:

 • Masaż głęboki z elementami terapii manualnej
 • Diagnostyka różnicowa w fizjoterapii z elementami anatomii palpacyjnej.
 • Masaż głęboki z elementami terapii manualnej
 • Manualny drenaż limfatyczny.

Semestr studiów kosztuje 1750 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju z elementami fizjoterapii

Studia przewidziane są dla absolwentów fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej. Przygotowują do pracy z dziećmi posiadającymi opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Semestr studiów kosztuje 1600 zł.

Kompetencje pedagogiczne

Studia trwają 3 semestry. Adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli oraz absolwentów studiów I lub II stopnia, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą nauczyciela. Ukończenie studiów daje uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole i przedszkolu.

Semestr studiów kosztuje 1100 zł.

Masaż w rehabilitacji i odnowie biologicznej

Studia skierowane są do absolwentów medycyny oraz kierunków pokrewnych jak: fizjoterapia, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, dietetyka, ratownictwo medyczne, kosmetologia, stomatologia oraz wychowanie fizyczne. Słuchacze w ramach studiów otrzymują certyfikaty ukończenia następujących kursów:

Semestr studiów kosztuje 1900 zł.

Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna w tańcu, ruchu, zabawie z elementami masażu

Oferta przede wszystkim skierowana jest do magistrów rehabilitacji oraz fizjoterapeutów z przygotowaniem pedagogicznym, nauczycieli oraz osób związanych z edukacją wczesnoszkolną i specjalną i wychowaniem przedszkolnym. Słuchacze w ramach studiów otrzymują certyfikaty ukończenia następujących szkoleń:

 • Metoda BATTI STRAUSS
 • Nasze stopy lubią się bawić
 • Neuromotoryka z wykorzystaniem przyrządu i Metody Lebox.

Semestr studiów kosztuje 2000 zł.

Kursy i szkolenia

Oprócz bogatej oferty studiów podyplomowych inną możliwością poszerzenia kwalifikacji i zdobycia dodatkowych kompetencji zawodowych jest ukończenie wybranych kursów i szkoleń, organizowanych przez WSEiT. Propozycja obejmuje kursy z zakresu fizjoterapii, kosmetologii, technik dentystycznych czy szkolenia dla instruktorów.

Szczegóły: https://kursy.wseit.edu.pl/

Komentarze (1)

kinga
Niedawno skończyłam studia z fizjoterapii i rozpoczęłam neuroehabilitację. Studiuje na WSKZ i wybrałam tą uczelnię, bo mają bardzo wykwalifikowaną kadrę.
18.08.2021
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu