Studia podyplomowe w CM UMK w zakresie  żywienia w aktywności ruchowej

Studia w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej naCM UMK w Bydgoszczy są szczególnie skierowane do osób współpracujących ze sportowcami oraz prowadzącymi różnego rodzaju treningi sportowe.

Tematyka studiów pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie oceny stanu odżywienia, zasad postępowania dietetycznego w zależności od stanu klinicznego pacjenta czy zasad żywienia zbiorowego. Ponadto w trakcie studiów dokładnie zostaną omówione zagadnienia związane z żywieniem klinicznym czy fizjologią wysiłku fizycznego.

Szczególny nacisk zostanie położony na zapoznanie uczestników studiów z aktualną wiedzą w zakresie wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (zarówno w okresach wzmożonego wysiłku fizycznego, jak i rekonwalescencji), suplementacji czy fitoterapii. Słuchacze zostaną zapoznani z podstawami farmakologii klinicznej w kontekście pracy dietetyka oraz wpływem poszczególnych grup leków na metabolizm ustroju.

Omówione zostaną również zasady interpretacji laboratoryjnych i obrazowych badań diagnostycznych. Oddzielny moduł stanowić będą zagadnienia związane z organizacją gabinetu dietetyka, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz funkcjonowaniem na rynku pracy (w tym z aspektami skutecznej promocji i konkurencyjności).

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i /lub licencjata z zakresu: dietetyki, fizjoterapii, wychowania fizycznego, położnictwa, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, farmacji, analityki medycznej, biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka, biologii, chemii i innych pokrewnych specjalności lub posiadających dyplom lekarza medycyny. W przypadku absolwentów innych kierunków kandydatury będą rozpatrywane indywidualnie.


Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
Collegium Medicum UMK

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61