Jakiego artykułu szukasz?

Studia techniczne - Uniwersytet w Radomiu

Kierunki techniczne cieszą się dużą popularnością wśród kandydatów na studia i pozwalają absolwentom czuć się pewnie na rynku pracy. Ich ukończenie to gwarancja stabilnego zatrudnienia i pewna kariera zawodowa w branży technicznej.

Studia techniczne - Uniwersytet w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oferuje studia na 8 wydziałach i ponad 30 kierunkach. Kształci specjalistów w wielu dziedzinach nauki. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje studia techniczne, kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera oraz studia nietechniczne, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata lub magistra.

Kierunki techniczne prowadzone przez UTH Radom to gwarancja praktycznego przygotowania do pracy. Zajęcia prowadzone w unikatowych w skali kraju laboratoriach wyposażonych w najwyższej klasy sprzęt zapewniają studentom zdobycie wiedzy, wykorzystywanej w przyszłej karierze zawodowej.

Kierunki techniczne na UTH Radom

Technologia chemiczna – kierunek prowadzony przez Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Kierunek technologia chemiczna prowadzony w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia to droga, którą powinni podążyć pasjonaci zagadnień związanych z chemią, technologią polimerów, ochroną środowiska, kosmetologią i farmacją.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w firmach związanych z przemysłem: chemicznym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym oraz w laboratoriach przemysłowych, inspekcji sanitarnej, ochrony środowiska, jak również instytucjach naukowo-badawczych.

Pracownicy Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa to wykwalifikowana kadra, której pasja, wiedza i doświadczenie wielokrotnie zostało nagrodzone przez gremia międzynarodowe i krajowe.

Oprócz technologii chemicznej w ofercie wydziału znajdują się również:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
  • Towaroznawstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)

Mechanika i budowa maszyn – kierunek prowadzony przez Wydział Mechaniczny

Cieszący się zainteresowaniem kandydatów kierunek mechanika i budowa maszyn prowadzony jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Program studiów obejmuje tematykę przemysłu 4.0 tj. rewolucji przemysłowej, która zapewnia absolwentom kompetencje i niezbędną wiedzę do pracy w nowoczesnych zakładach przemysłowych i biurach projektowych.

Wydział Mechaniczny współpracuje z wieloma przedsiębiorcami z branży, umożliwiając studentom uczestnictwo w wyjątkowym programie „Studiuj i Pracuj”, polegającym na rozpoczęciu pracy zawodowej w wybranych firmach już podczas studiów przy jednoczesnym kontynuowaniu nauki. Zdobyte w ten sposób doświadczenie jest niezwykle cenne na rynku pracy. Warto zaznaczyć, że Wydział Mechaniczny UTH Radom jest Autoryzowanym Partnerem Szkoleniowym wielu firm, np. DR.JOHAN-NES HEIDENHAIN GmbH., SIEMENS i MITYTOYO.

Inne kierunki studiów technicznych na Uniwersytecie w Radomiu prowadzone przez Wydział Mechaniczny:

  • Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
  • Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

Transport i logistyka – kierunek prowadzony przez Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki

Dla zainteresowanych eksploatacją środków technicznych oraz organizacją i techniką transportu studia na kierunku transport i logistyka prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, to szansa na rozwijanie zainteresowań i poszerzanie horyzontów.

WTEiI posiada laboratoria związane ze sterowaniem ruchem kolejowym wyposażone przez takie firmy jak Kombud S.A., Bombardier Transportation czy Scheidt & Bachmann. W tym zakresie WTEiI jest wiodącym wydziałem w Polsce. Laboratoria dla kierunków transport, elektrotechnika i informatyka są wyposażone w nowoczesny sprzęt, m.in. firm Dürr Poland, Bosch Polska, Alpar A i P Kowalscy, Siemens czy Danfoss. Wydział współpracuje z otoczeniem gospodarczym i biznesowym, co pozwala na weryfikację programów studiów pod kątem ich przydatności dla gospodarki i społeczeństwa.

Inne kierunki studiów technicznych na UTH Radom prowadzone przez Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki:

  • Elektrotechnika (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)
  • Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
  • Informatyka techniczna (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

Aplikuj na UTH Radom

Aplikacja na studia na UTH Radom jest szybka i prosta. Wystarczy zalogować się na platformę rekrutacyjną www.sirk.uniwersytetradom.pl i wypełnić wszystkie wymagane pola, a następnie złożyć teczkę z dokumentami.

Więcej informacji o rekrutacji i Uczelni znajdziesz na stronach: rekrutacja.uniwersytetradom.pl oraz uniwersytetradom.pl

Masz pytania, chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z Centralnym Punktem Informacji: tel. +48 48 361 80 00, e-mail: rekrutacja@uthrad.pl
Zobacz także Prezentację Uczelni


Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Politechnika Łódzka
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie