Jakie korzyści płyną ze studiowania pedagogiki w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej?

  • Plusem jest to, że nie od razu trzeba się zdecydować na daną specjalność. Na przykład na Wyższej Szkole Integracji Europejskiej specjalność wybiera się po drugim semestrze, a więc wtedy, kiedy student wie już mniej więcej, co może mu się podobać bardziej, a co mniej, i dysponuje pewną wiedzą, pozwalającą na sprecyzowanie swoich zainteresowań. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia można specjalność zmienić.
  • W programie studiów jest zaplanowana duża ilość zajęć praktycznych oraz nauka języka obcego.
  • Co ważne, pedagogika jest kierunkiem bardzo przyjemnym i nienależącym do bardzo trudnych. Jest to w końcu nauka humanistyczna, społeczna, a więc nauka o człowieku. Nie będziesz się nudzić, m.in. ze względu na przedmioty, jakie się tam realizuje (np. na specjalności wczesnoszkolnej i przedszkolnej będą to: plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne itd.)
  • Jeśli zdecydujesz się na karierę w placówkach oświatowych, praca na jednym etacie to zapewniona duża ilość wolnego czasu (weekendy, wakacje, ferie, okolice świąt itd.).
  • Specjalności, jakie oferują uczelnie, jest sporo. Np. na Wyższej Szkole Integracji Europejskiej możesz wybrać spośród następujących:
  1. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  2. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna
  3. Doradztwo zawodowe i personalne
  4. Asystent seniora

Jakie są perspektywy zatrudnienia po pedagogice?

Wbrew pozorom kariera pedagoga to nie tylko praca w przedszkolach lub klasach 1-3. Obecnie nauka ta kładzie nacisk również na wiele innych płaszczyzn rozwoju człowieka, m.in.: samowychowanie i samokształcenie zarówno młodzieży jak i osób dorosłych, oddziaływanie wychowawcze instytucji wychowania pozaszkolnego (massmediów, organizacji młodzieżowych, instytucji kulturalnych (teatrów, muzeów i in.), placówek wychowania religijnego itp. Mówi się, że pedagogów jest mnóstwo. Być może jest to prawda, jednak pracę można znaleźć w wielu miejscach. Absolwent pedagogiki posiada bowiem, poza wiedzą specjalistyczną, wiedzę ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną oraz psychologiczną. Dysponuje również umiejętnościami z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz wieloma innymi. Przygotowany zostaje więc do pracy m.in. w szkolnictwie, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, w instytucjach profilaktyki społecznej, a także w wymiarze sprawiedliwości.

Tak naprawdę pedagogika otwiera wiele możliwości i w dużej mierze to od Ciebie zależy, czy nauczysz się wartościowych umiejętności i jaką zdobędziesz wiedzę. Kończąc ów kierunek, możesz pracować w wielu różnych firmach i instytucjach.

Aktualnie trwa promocja, która obejmuje niższą kwotę za opłaty – 199 zł przez pierwsze trzy miesiące studiowania, wpisowe 1 zł oraz bon edukacyjny o wartości 100 zł do opłacenia czesnego.