Studiuj pod dobrą marką! Rekrutacja na UAM w Poznaniu trwa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął rekrutację studentów na rok akademicki 2017/18. Abiturienci mogą wybierać spośród ponad 200 kierunków i specjalności.

Jeżeli ktoś jeszcze nie wie jakie studia wybrać, może skorzystać z poradnika „Jakmądrze wybrać kierunek studiów”, który przygotowany został przez specjalistów z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.

Oprócz stałych hitów rekrutacyjnych takich jak: psychologia, filologia angielska, filologie skandynawskie, czy prawo pojawiły się oczekiwane nowości, zarówno wśród kierunków, jak i specjalności.

Nowe kierunki w ofercie dydaktycznej UAM to:
1. Analiza i przetwarzanie danych - profil ogólnoakademicki - studia drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Matematyki i Informatyki,
2. Chemistry - profil ogólnoakademicki - studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim przez Wydział Chemii,
3. English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies - profil ogólnoakademicki - studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim przez Wydział Anglistyki,
4. Gospodarka wodna - profil praktyczny* - studia pierwszego stopnia prowadzone przez Nadnotecki Instytut UAM w Pile,
5. Technologie informatyczne - profil praktyczny* - studia pierwszego stopnia (inżynierskie) prowadzone łącznie przez Nadnotecki Instytut UAM w Pile oraz Wydział Matematyki i Informatyki.

Nowe specjalności studiów:
1. na kierunku etnologia
* specjalność CulturalDifferences and TransnationalProcesses - profil ogólnoakademicki -studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim przez Wydział Historyczny,

2. na kierunku geografia
* specjalność paleoekologia- profil ogólnoakademicki** - studia drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

3. na kierunku pedagogika
* specjalność edukacja dorosłych i zarządzanie karierą- profil ogólnoakademicki - studia drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Studiów Edukacyjnych,
* specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych - profil ogólnoakademicki - studia pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział Studiów Edukacyjnych,
* specjalność resocjalizacja nieletnich - profil ogólnoakademicki - studia drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Studiów Edukacyjnych

* Rekrutacja zostanie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na prowadzenie studiów na tym kierunku
** Rekrutacja zostanie przeprowadzona pod warunkiem utworzenia kierunku studiów przez Senat UAM

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu rekrutacyjnego. Zapisy trwają do 4 lipca 2017.

UAM – studiuj pod dobrą marką