Jakiego artykułu szukasz?

Studiuj prawo we Wrocławiu - zdobądź atrakcyjny zawód

Prawo od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem kandydatów na studia. Ukończenie studiów prawniczych otwiera absolwentom drogę do ubiegania się o przyjęcie na wybraną aplikację: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, notarialną, radcowską.

Studiuj prawo we Wrocławiu - zdobądź atrakcyjny zawód

Jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to gwarancja zdobycia solidnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w zawodach prawniczych. Ukończenie studiów otwiera absolwentom drogę do ubiegania się o przyjęcie na wybraną aplikację: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, notarialną, radcowską.

Program studiów w Wyższej Szkole Prawa opiera się na przedmiotach prawniczych z podstawowych gałęzi i dziedzin prawa (np. prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo finansowe, prawo handlowe). Dodatkowo w programie przewidziano zajęcia interdyscyplinarne oraz uzupełniające, które wybierane są przez Studentów zgodnie z ich indywidualnymi zainteresowaniami oraz przyszłymi zamierzeniami zawodowymi. Studenci mają możliwość wyspecjalizowania się w wybranych przez siebie dziedzinach. W roku akademickim 2018/2019 Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu proponuje dwie specjalności:

 • Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości
 • Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów

Zajęcia w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i praktyków będących specjalistami w swoich dziedzinach (sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, jak i przedstawicieli biznesu). Wykładowcy stosując aktywne metody nauczania, angażują Studentów emocjonalnie, pobudzają ich zainteresowanie oraz motywację, uczą samodzielnego myślenia i działania. Do najczęściej wykorzystywanych metod nauczania na studiach prawniczych w Wyższej Szkole Prawa należą: analiza orzecznictwa, praca z aktami, symulacje rozpraw sądowych, rozwiązywanie kazusów, sporządzanie opinii prawnej, redagowanie umów cywilnoprawnych i gospodarczych, pisanie pism procesowych.

Studenci wiedzę prawniczą zdobywaną na zajęciach mają możliwość pogłębiać w praktyce poprzez realizację praktyk zawodowych. Uczelnia zapewnia Studentom udział w rozbudowanym programie praktyk i staży. Od 3 roku studiów każdy Student ma obowiązek realizowania 4 różnych praktyk zawodowych. Praktyki administracyjne, karnistyczne, cywilistyczne i gospodarcze odbywają się w rekomendowanych instytucjach m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości, jak również w kancelariach adwokackich, radcowskich, komorniczych i notarialnych.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu