Jakiego artykułu szukasz?

Studiuj turystykę zdrowotną w KWSPZ

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia oferuje unikalną specjalność Turystyka Zdrowotna, realizowaną w ramach prowadzonego kierunku studiów Turystyka i Rekreacja.
Studiuj turystykę zdrowotną w KWSPZ

Obecnie turystyka medyczna (zdrowotna) stała się światowym trendem, który przyczynił się do propagowania łączenia leczenia z wypoczynkiem. Coraz więcej ludzi wybiera wyjazdy, które umożliwią im wspaniały relaks połączony z perspektywą zabiegów zdrowotnych i poprawiających urodę.

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia jako uczelnia zawodowa oferuje swoim przyszłym studentom unikalne specjalności w ramach kierunku Turystyka i Rekreacja:

  • Programowanie i organizacja ruchu turystycznego
  • Turystyka zdrowotna

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia mając ogromne doświadczenie w kształceniu na kierunkach medycznych, opracowała program studiów, który pozwoli przyszłym absolwentom na zdobycie:

  • wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych umożliwiającej szybki awans życiowy oraz podejmowanie odpowiedzialnych obowiązków w pracy zawodowej lub społecznej w sferze turystyki i rekreacji
  • umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla określanych segmentów rynku, a w szczególności turystyki uzdrowiskowej
  • umiejętności i kompetencji zgodnych z oczekiwaniami współczesnego europejskiego rynku turystycznego

KWSPZ jako pierwsza w Polsce opracowała kształcenie na specjalności Turystyka zdrowotna, uwzględniając w sylwetce absolwenta jego kompetencje do zaprogramowania i realizacji pobytów turysty (kuracjusza) w miejscowościach uzdrowiskowych, wykorzystując naturalne walory przyrodnicze z jednej strony, a potrzeby klienta (pacjenta) z drugiej.

Specjalność Programowanie i organizacja ruchu turystycznego daje kompetencje do prowadzenia przedsiębiorstwa turystycznego. Działalność turystyczna dotyczy obszarów Polski i zagranicy.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń - limit przyjęć ograniczony!

Obecnie trwa oferta promocyjna rekrutacji 2012/2013 - do 10.08.2012 r.

Więcej informacji na temat rekrutacji i możliwości otrzymania netbooka znajdziesz TUTAJ

Pełna oferta kształcenia - czytaj TUTAJ

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie