W roku akademickim 2016/17 Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni prowadzi nabór na trzyletnie stacjonarne oraz niestacjonarne studia licencjackie na kierunkach:


Bezpieczeństwo narodowe, w specjalnościach:

Administrowanie bezpieczeństwem publicznym i zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo informacji
Bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne
Bezpieczeństwo osób i mienia
Bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej
Bezpieczeństwo w komunikacji morskiej
Bezpieczeństwo wewnętrzne i służby specjalne

Pedagogika, w specjalnościach:

Doradca i asystent rodziny
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
Pedagogika pracy i polityka personalna
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Wczesna edukacja z kształceniem informatycznym

oraz na dwuletnie UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGISTERSKIE stacjonarne (dzienne) i nietacjonarne (zaoczne) na kierunkach:

Administracyjno-Ekonomicznym

Pedagogika, w specjalnościach:

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika opiekuńcz-wychowawcza
Pedagogika pracy i doradztwo zawodowe
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Serdecznie zapraszmy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu z nami.