16 marca 2016 r. podczas uroczystej Gali Finałowej zostały ogłoszone wyniki I edycji Programu „Studia z Przyszłością”.

Wielkim zwycięzcą okazało się Collegium Da Vinci

 

To właśnie nasze kierunki i programy studiów zostały docenione, nagrodzone i uznane za najbardziej nowoczesne.

W opinii komisji konkursowej: edukacja prorozwojowa, mediaworking, zarządzanie kreatywne oraz doradztwo i coaching prowadzone są zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym.

Pozytywna decyzja komisji stanowi dowód uznania dla zaprojektowanych i wdrażanych na certyfikowanych kierunkach studiów koncepcjach studiów, które posiadają cechy innowacyjne, są dostosowane do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni oraz umożliwiają przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.

Ale to nie wszystko.

Zarządzanie kreatywne otrzymało Certyfikat Nadzwyczajny – Laur Innowacji, za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie technologii wspierających proces dydaktyczny.

 

Dziękujemy studentom, wykładowcom, pracownikom. To Wasza zasługa!

Na zdjęciu przedstawiciele CDV: dr Łukasz Fojutowski - Prorektor i dr Krzysztof Patkowski - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych.