Jakiego artykułu szukasz?

Sukcesy CDV w Ogólnopolskim Konkursie Studia z Przyszłością

W pierwszej edycji Programu „Studia z Przyszłością” wielkim zwycięzcą okazało się Collegium Da Vinci. Cztery kierunki proadzone przez CDV zostały nagrodzone za najwyższe standardy jakościowe obowiązujące w szkolnictwie wyższym. Zarządzanie kreatywne otrzymało Certyfikat Nadzwyczajny - Laur Innowacji.

Sukcesy CDV w Ogólnopolskim Konkursie Studia z Przyszłością

16 marca 2016 r. podczas uroczystej Gali Finałowej zostały ogłoszone wyniki I edycji Programu „Studia z Przyszłością”.

Wielkim zwycięzcą okazało się Collegium Da Vinci

To właśnie nasze kierunki i programy studiów zostały docenione, nagrodzone i uznane za najbardziej nowoczesne.

W opinii komisji konkursowej: edukacja prorozwojowa, mediaworking, zarządzanie kreatywne oraz doradztwo i coaching prowadzone są zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym.

Pozytywna decyzja komisji stanowi dowód uznania dla zaprojektowanych i wdrażanych na certyfikowanych kierunkach studiów koncepcjach studiów, które posiadają cechy innowacyjne, są dostosowane do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni oraz umożliwiają przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.

Ale to nie wszystko.

Zarządzanie kreatywne otrzymało Certyfikat Nadzwyczajny – Laur Innowacji, za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie technologii wspierających proces dydaktyczny.

Dziękujemy studentom, wykładowcom, pracownikom. To Wasza zasługa!

Na zdjęciu przedstawiciele CDV: dr Łukasz Fojutowski - Prorektor i dr Krzysztof Patkowski - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

Komentarze (0)
brak komentarzy…
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie