​Sztuczna Inteligencja - jak to działa? Transmisja online z UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odkrywa tajemnice sztucznej inteligencji przed wszystkimi zainteresowanymi.

W ramach misji popularyzowania nauki Wydział Fizyki UAM organizuje wykłady otwarte dostępne online. Najbliższy pt. "Sztuczna Inteligencja - jak to działa?" odbędzie się 13 lutego 2019 roku. Internetowa transmisja wykładu z Auli Maximum Wydziału Fizyki UAM rozpocznie się o godzinie 10:45.

Przejdź do transmisji na żywo

Sztuczna inteligencja (SI, ang. artificial intelligence, AI) to dziedzina wiedzy obejmująca logikę rozmytą, obliczenia ewolucyjne, sieci neuronowe, sztuczne życie i robotykę. Jest to również dział informatyki zajmujący się inteligencją – tworzeniem modeli zachowań inteligentnych oraz programów komputerowych symulujących te zachowania.

Jednym z zadań badań nad sztuczną inteligencją jest konstruowanie maszyn i programów komputerowych zdolnych do realizacji wybranych funkcji umysłu i ludzkich zmysłów niepoddających się numerycznej algorytmizacji. Problemy takie bywają nazywane AI-trudnymi i zalicza się do nich między innymi:

  • podejmowanie decyzji w warunkach braku wszystkich danych,
  • analiza i synteza języków naturalnych,
  • rozumowanie logiczne/racjonalne,
  • dowodzenie twierdzeń,
  • komputerowe gry logiczne, np. szachy, go,

Obecnie, dzięki szybkiemu rozwojowi technologii komputerowych i obliczeniowych, sztuczna inteligencja nabiera ogromnego znaczenia i staje się rzeczywistością coraz powszechniej obecną wokół nas.

Podstawowe pytanie jednak brzmi - jak właściwie działa sztuczna inteligencja i jak wykorzystać ją w praktyce?

Na wykładzie prowadzący opowiedzą o sposobach tworzenia, działania i wykorzystania sztucznej inteligencji. Poruszą także głębsze problemy m.in.: kiedy właściwie zaczyna się inteligencja i jak rozpoznać czy jest ona “sztuczna”, czy “prawdziwa”? Co to jest test Turinga? Czy osiągnięcie przez sztuczna inteligencję samoświadomości jest możliwe i niebezpieczne?

Wykład poprowadzą:

  • Tomasz Grzywalski - mgr inż. Informatyki. Specjalizuje się w uczeniu maszynowym. Ma ogromne i wieloletnie doświadczenie w projektowaniu sieci neuronowych. W roku 2017 zaangażował się w projekt StethoMe zostając liderem zespołu Machine Learning pracującego nad stworzeniem algorytmów sztucznej inteligencji do wykrywania i identyfikacji dźwięków patologicznych w układzie oddechowym i sercu. Pod koniec roku 2018 prowadzona przez niego grupa informatyków i akustyków zdobyła drugie miejsce w międzynarodowym, prestiżowym konkursie 2018 FEMH Voice Data Challenge na opracowanie komputerowej metody wykrywania zaburzeń głosu u osób z chorobami aparatu mowy (np. rakiem krtani).
  • Jędrzej Kociński - dr hab. biofizyki, adiunkt na Wydziale Fizyki UAM. Jego prace naukowe dotyczą przede wszystkim badań zrozumiałości mowy oraz analizy układów przetwarzających sygnał mowy. Wraz z dr Honoratą Hafke-Dys oraz informatykami prowadzącymi wcześniej software house powołali do życia projekt StethoMe mający na celu stworzenie domowego stetoskopu wyposażonego w moduł sztucznej inteligencji.