​Te studia otwierają doskonałe perspektywy zawodowe

Informatyk pilnie poszukiwany!

Specjaliści z branży IT są jedną z najczęściej poszukiwanych grup zawodowych. Dziedzina ta rozwija się w ogromnym tempie, a odpowiednie wykształcenie, poparte doświadczeniem, otwiera drzwi do kariery zawodowej. Warto więc wybrać uczelnię, która przygotowuje także praktycznie do wejścia na informatyczny rynek pracy.

Taki właśnie model studiów prowadzony jest w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, która od wielu lat współpracuje z biznesem. Uczelnia bardzo szybko reaguje na zmieniające się preferencje runku pracy, dlatego też uruchomiła nową specjalność na kierunku ekonomia INFORMATYK – ANALITYK PROCESÓW BIZNESOWYCH. Program studiów zapewni studentom wiedzę nie tylko z ekonomii, ale przed wszystkim z zakresu projektów innowacyjnych i cyklu tworzenia rozwiązań IT.

Jak podkreśla Dyrektor Instytutu Ekonomicznego doc. dr inż. Jan Polcyn – Zależy nam tym, by student potrafił posługiwać się językiem biznesu i IT, by wykorzystywał współczesne języki programowania strukturalnego i obiektowego do tworzenia nowego oprogramowania (w tym także aplikacji internetowych i baz danych). Aby posiadał umiejętności w zakresie projektowania, konfiguracji oraz zarządzania lokalnymi i rozległymi sieciami komputerowymi oraz systemami baz danych – i co istotne, by miał łatwość adaptacji wiedzy i umiejętności do potrzeb różnych jednostek gospodarczych.

Studenci nowej specjalności będą więc kształceni w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w obszarze e-biznesu, prowadzenia badań operacyjnych i wypracowywania prognoz. Nieodłącznym elementem studiów, będą oczywiście praktyki zawodowe u partnerów biznesowych Uczelni m.in. w Philips Lighting Poland. - Naszym celem jest wykształcenie doskonale przygotowanych specjalistów, którzy z sukcesem wkroczą na rynek pracy – podsumowuje Dyrektor Instytutu Ekonomicznego.

Szczegóły na www.pwsz.pila.pl