Do 16 stycznia 2019 r. trwa nabór na studia w Kolegium Europejskim (College of Europe) w Natolinie na rok akademicki 2019-2020.

Na część studentów czekają stypendia MSZ.

Rekrutacja potrwa do 16 stycznia 2019 r. Osoby zainteresowane powinny wypełnić wniosek online na stronie admissions.coleurope.eu.

Kolegium Europejskie to najstarsza placówka akademicka oferująca studia w zakresie spraw europejskich na poziomie advanced Master of Arts, jest uważana za jedną z najbardziej prestiżowych. Pierwszy kampus Kolegium Europejskiego powstał po zakończeniu kongresu haskiego w 1949 roku w Brugii (Belgia). W 1992 roku utworzono drugi kampus Kolegium w warszawskim Natolinie.

Kandydat na studia musi spełnić określone kryteria, m.in. posiadać odpowiedni dyplom ukończenia studiów wyższych (min. 240 punktów ECTS), znać języki angielski i francuski na wymaganym poziomie. Szczegółowe zasady kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów są dostępne na stronie www.coleurope.eu

Co roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansuje studia w Kolegium Europejskim kilkunastu polskim studentom. Stypendium pokrywa całkowite koszty nauki – od czesnego, poprzez zakwaterowanie na terenie kampusu, wyżywienie, aż po dwie zagraniczne wizyty studyjne oraz kursy języków obcych na kampusie w Natolinie.

Wniosek o przyjęcie na studia jest równocześnie podaniem o stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Po ukończeniu studiów stypendyści mają obowiązek odbycia dwumiesięcznego stażu w jednym z ministerstw, co w wielu przypadkach otwiera absolwentom Kolegium drzwi do dalszej kariery w administracji publicznej, bardzo często w dyplomacji.

Więcej informacji na temat Kolegium Europejskiego można znaleźć na stronach: www.coleurope.eu i www.coleuropenatolin.eu