Trwa rekrutacja na studia podyplomowe w Politechnice Świętokrzyskiej

Politechnika Świętokrzyska to uczelnia z tradycjami w regionie. Niekwestionowany lider wśród uczelni technicznych w województwie świętokrzyskim. Jedyna publiczna szkoła wyższa, kształcąca inżynierów.

O jakości studiów podyplomowych realizowanych w Politechnice Śląskiej przesądza świetnie dobrana kadra dydaktyczna oraz doskonale skonstruowane programy studiów, spełniające oczekiwania pracodawców i potrzeb rynku. Zajęcia prowadzą osoby z doświadczeniem, często praktycy w określonej dziedzinie.

Kto wybiera studia podyplomowe?

Osoby aktywne zawodowe chcą najczęściej zdobyć dodatkowe wykształcenie, poszerzyć swoje kompetencje, wyspecjalizować się w określonej dziedzinie, podnieść kwalifikacje i w konsekwencji osiągnąć awans i więcej zarabiać. Motywacją podjęcia studiów podyplomowych bywa chęć zmiany, rozwój zawodowy w całkiem nowym obszarze.

Słuchaczami mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich dowolnego kierunku lub – w przypadku niektórych studiów – konkretnego kierunku studiów

Jak zostać słuchaczem studiów podyplomowych Politechniki Świętokrzyskiej?

Wystarczy złożyć komplet dokumentów:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • kopię dyplomu ukończenia studiów
  • kserokopię dowodu osobistego
  • dwie fotografie legitymacyjne
  • dowód wpłaty I raty – przed pierwszym zjazdem.

Jaka jest oferta studiów podyplomowych Politechnik Świętokrzyskiej?

Do wyboru są następujące kierunki:

Dodatkową propozycją dla menedżerów, posiadających staż pracy i praktykę zawodową jest MBA (Executive Master of Business Administration).

Szczegółowe informacje uzyskać można w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Politechnice Świętokrzyskiej

25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Budynek C. Pok. 2.07HC

Tel. 41 3424333
Fax. 41 3424331

E-mail: cku@cku.tu.kielce.pl