Środa 30 listopada 2016 r. to ostatni moment dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, aby zgłosić się do 8. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie.

Nagrodą główną jest indeks WSPiA oraz możliwość podjęcie studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym na kilku renomowanych wydziałach Prawa w Polsce. Organizatorem Olimpiady jest WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie jest doskonale znana w całej Polsce. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów chcących rozpocząć studia na kierunku prawo. Jak przyznają uczestnicy Olimpiady, jest to doskonała forma sprawdzenia swojej wiedzy przed egzaminem maturalnym z WOS oraz przygotowania się do studiów z zakresu prawa lub administracji. Organizowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą Olimpiada jest pierwszym w Polsce konkursem wiedzy obejmującym tematykę z zakresu prawa i państwa. O jej randze świadczy patronat Ministra Sprawiedliwości.

Warto zaznaczyć, że przez 7 lat do I Etapu Olimpiady przystąpiło już ponad 21 tys. uczniów z całej Polski. W pierwszym roku w Olimpiadzie uczestniczyło ponad 800 uczniów. W drugiej Edycji było to już ok. 2500 uczniów. Kolejne lata to już liczby przekraczające 3000 uczestników z 300 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego.

I Etap – Szkolny – Olimpiady zorganizowany zostanie 7 grudnia 2016 r. w szkołach uczestników, na terenie całej Polski. Uczniowie będą mieli 60 minut na rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 50 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się jeden punkt. Za odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów.

Do II Etapu Olimpiady kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali minimum 30 pkt. II Etap – Okręgowy – odbędzie się we wszystkich województwach 1 marca 2017 r. Finał, czyli III Etap (centralny), do którego przystąpią najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowany zostanie 19 kwietnia 2017 r. w kampusie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Nagrody

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie uczniowie oprócz zdobywania wiedzy mogą również wygrać cenne nagrody. Zajęcie I i II miejsca daje możliwość nieodpłatnego studiowania w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie i nieodpłatne zakwaterowanie w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA. III, IV lub V miejsce pozwala na nieodpłatne studia w rzeszowskiej WSPiA.

Interdyscyplinarna Olimpiada organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa. Ma też podnosić świadomości prawną młodzieży, kształtować postawę praworządności i szacunku dla prawa. Uczniowie, którzy uczestniczą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie muszą znać problematykę dotyczącą różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i ustrojowego. Tematyka Olimpiady obejmuje m.in. wiadomości z zakresu znajomości podstaw ustroju RP, zasad i procedur demokratycznych oraz zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących zarówno w Polsce, jak i Europie i świecie.

Przygotowując się do Olimpiady uczestnicy powinni zwrócić też uwagę na znajomość instytucji życia publicznego m.in. działalność partii politycznych, instytucji rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych. Ważną dziedziną, z którą zmierzą się uczestnicy Olimpiady, jest prawo oraz zasady funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także tematyka „praw człowieka”.

Merytoryczną opiekę nad Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Państwie i Prawie sprawuje Rada Programowa. W jej skład wchodzą m.in. Prof. Zbigniew Ćwiąkalski, wykładowca WSPiA (przewodniczący) i Prof. Ludwik Żukowski.

Szczegółowe informacje na temat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie znaleźć można na stronie internetowej www.olimpiada.wspia.eu i na Facebooku.