Jakiego artykułu szukasz?

Trzeci Wymiar Grafiki - projekt przygotowania programu studiów II stopnia na kierunku grafika

Trójwymiarowa przestrzeń oraz połączenie modelowania 3D z rzeźbą i tworzeniem instalacji artystycznych. Taka idea przyświeca kształceniu na studiach drugiego stopnia, będących propozycją Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie.

Trzeci Wymiar Grafiki - projekt przygotowania programu studiów II stopnia na kierunku grafika

Celem projektu jest przygotowanie programu studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku grafika. Realizacja programu spowoduje nabycie przez studentów oczekiwanych przez pracodawców kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i społeczeństwa.

Współczesne podejście do grafiki to wykorzystanie innowacyjnych technik łączących przestrzeń realną z wirtualną. Możliwe jest to dzięki m.in wykorzystaniu druku 3D, czyli nadawaniu artystycznym projektom i wizjom cyfrowym wymiarów świata rzeczywistego, realnych form i kształtów. I odwrotnie – skanowanie trójwymiarowe przenosi obiekty z naszej rzeczywistości do świata cyfrowego.

Grafika w Warszawie jakiej nie było

Studia o charakterze praktycznym realizowane będą w języku angielskim w wymiarze międzynarodowym – z rumuńskim partnerem z Cluj-Napocca. Zaangażowanie profesjonalnych grafików – przyszłych pracodawców absolwentów – gwarantuje dostęp do unikalnej, najnowszej wiedzy, poznanie innowacyjnych technologii, przybliżenie współczesnych trendów w grafice 3D. Studenci poznają narzędzia i akcesoria, jak choćby oprzyrządowanie do eksplorowania wirtualnej rzeczywistości, z naciskiem na funkcjonowanie w niej sztuki.

Grafika 3D - studia drugiego stopnia

Tak nowatorskie kształcenie możliwe jest jedynie w odpowiednio przygotowanych przestrzeniach i w formie zajęć praktycznych, projektowych, warsztatowych. Służą temu pracownie artystyczne z wykorzystaniem nowych mediów w rzeźbie i instalacji, warsztaty druku 3D, skanowania trójwymiarowego, rzeźby analogowej i cyfrowej, modelowania, designu, malarstwa cyfrowego.

Ukoronowaniem dokonań artystów świata realnego i wirtualnego będzie galeria sztuki Virtual Reality.

Trzeci wymiar kształcenia w WIT

Skonstruowanie unikatowego, innowacyjnego programu studiów poprzedzone jest współpracą z uczelnią zagraniczną, licznymi wizytami studyjnymi i spotkaniami roboczymi. Liczne szkolenia kadry i pracowników administracyjnych mają uzmysłowić istotę różnic kulturowych i niuansów językowych w realizowaniu kształceniu przy współudziale dydaktyków z innych krajów.

Przygotowany został angielskojęzyczny podręcznik zawierający m.in. artykuły napisane przez historyka sztuki oraz liczne zadania autorstwa językoznawców i filologów. Treści zawarte w „SpeakArt” przybliżą sposoby komunikowania się w środowisku sztuki i artystów w zglobalizowanym świecie.

Studenci będą mogli skorzystać z bazy materiałów on-line. Specjalnie dla nich przygotowane zostały autorskie tutoriale, wspomagające i urozmaicające treści programowe. Dotyczą m.in. takich przedmiotów jak 3D Scan and Printing, Digital Sculpture Introduction, Audiovisual Space czy techniki animacji i projekcji 3D.

Studiuj w WIT

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT to niepubliczna uczelnia obecna od ponad dwudziestu lat na rynku edukacyjnym. Współpracuje m.in. z kadrą naukowa PAN. Realizuje studia pierwszego i drugiego stopnia z zakresu informatyki, grafiki czy informatycznych technik zarządzania.

Pełen opis projektu Trzeci Wymiar Grafiki - projekt przygotowania programu studiów II stopnia na kierunku grafika: https://grafika3d.wit.edu.pl/

Zobacz również Prezentację Uczelni.

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni