Jakiego artykułu szukasz?

UM Białymstok - Podyplomowe Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na Podyplomowe Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Studia organizowane są we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

UM Białymstok - Podyplomowe Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na Podyplomowe Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia.

Studia organizowane są we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Adresatami studiów podyplomowych są osoby zajmujące się szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Szczególnie mile widziani są lekarze, pielęgniarki, menedżerowie służby zdrowia, pracownicy NFZ i firm farmaceutycznych, którzy chcą doskonalić umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa i zarządzania w ochronie zdrowia.

Studia trwają 2 semestry i odbywają się w formie zjazdów sobotno-niedzielnych.

Program studiów

Program studiów podyplomowych obejmuje 280 godzin zajęć. Przedmioty realizowane podczas studiów to: system ochrony zdrowia w Polsce i na świecie (polityka ochrony zdrowia, partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia), zdrowie publiczne z elementami promocji zdrowia (promocja i public relations w ochronie zdrowia, psychologia w ochronie zdrowia, komunikacja i rozwój kompetencji indywidualnych), prawo w ochronie zdrowia (podstawy prawa, prawo ochrony zdrowia, odpowiedzialność cywilna w ochronie zdrowia, prawa pacjenta, prawo pracy w ochronie zdrowia, odpowiedzialność karna w ochronie zdrowia, ochrona danych osobowych, zamówienia publiczne w ochronie zdrowia), zarządzanie w ochronie zdrowia (prawo zarządzania projektami, zarządzanie i organizacja publicznym ZOZ, zarządzanie i organizacja w prywatnym ZOZ), organizacja i funkcjonowanie ochrony zdrowia w Polsce i na świecie (proces przekształcania ZOZ w spółki prawa handlowego, wymagania i kontrola sanitarno-epidemiologiczna w ZOZ, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, projekty medyczne - zakładanie i prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia, zakładanie i prowadzenie spółek prawa handlowego w ochronie zdrowia, dokumentacja medyczna), marketing i public relations w ochronie zdrowia, fundusze unijne na ochronę zdrowia, praktyka zarządzania w ochronie zdrowia (80 godzin – praktyka), konsultacje i obrona prac końcowych.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz praktyków z zakresu prawa, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Uczelnia zapewnia zajęcia z interaktywnymi metodami i formami pracy oraz nowoczesnymi sposobami przekazywania informacji. Studenci otrzymują skrypty z zajęć, które mogą przydać się również w pracy zawodowej.

Zdobyte kompetencje

Absolwenci posiadają kompleksową wiedzę dającą teoretyczne i praktyczne umiejętności, które mogą wykorzystać w zarządzaniu placówkami służby zdrowia. W szczególności osoby kończące Podyplomowe Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia potrafią tworzyć strategie i projekty dla jednostek ochrony zdrowia, tworzyć systemy zarządzania jakością, promować własne placówki, organizować prace zespołowe. Ponadto mają wiedzę odnośnie prawnych aspektów komercjalizacji i restrukturyzacji podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia.

Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć następujące dokumenty: podanie, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, ksero dowodu osobistego. Uwaga! Istnieje możliwość przyjęcia osób z ostatniego roku studiów.

Koszt studiów wynosi 2500 zł za semestr (5000 zł za całość) oraz dodatkowo wpisowe 200 zł.

Podyplomowe Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia organizowane jest przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Jest to stale rozwijająca medyczna uczelnia wyższa. Pracownicy to m.in.: 127 profesorów tytularnych oraz 104 doktorów habilitowanych - ogólnie pracuje tam 793 nauczycieli akademickich. Na 14 kierunkach kształci się około 4600 studentów, w tym 266 w języku angielskim. Oferta edukacyjna uczelni jest stale dostosowywana do potrzeb rozwijającego się rynku pracy.

Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Wszyscy studenci i słuchacze mogą korzystać z biblioteki uczelnianej, która umożliwia dostęp do bogatych zasobów polsko- i angielskojęzycznych. Uczelnia przywiązuje dużą wagę do współpracy międzynarodowej. Obecnie Uniwersytet ma podpisane umowy o współpracy z 21 zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Uniwersytet wdrożył Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

Inne informacje na temat Podyplomowego Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia można znaleźć na: http://www.umb.edu.pl/o_studium

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Szczeciński
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach