Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Nivea będą współpracować

Połączenie zajęć teoretycznych z praktyką to obecnie jedno z głównych wyzwań współczesnej edukacji na poziomie wyższym. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rozszerza swoją ofertę edukacyjną o kolejne zajęcia z praktykami biznesu. Do współpracy w ramach specjalności Menedżer Produktów Kosmetycznych na Wydziale Towaroznawstwa, UEP zaprosił lidera branży kosmetycznej w naszym regionie – NIVEA Polska oraz Beiersdorf Manufacturing Poznań (BMP).

Dynamiczny rozwój rynku kosmetycznego - bardzo rozbudowanego, bo obejmującego produkcję kosmetyków (100 dużych i ponad 350 małych firm), ich sprzedaż (23 tys. podmiotów) a także usługi pielęgnacji zdrowia i urody (ponad 60 tys. salonów) to duże wyzwanie dla rynku edukacyjnego przygotowującego przyszłe kadry kosmetyczne.

W Polsce dominują kierunki kształcenia z zakresu kosmetologii i chemii kosmetycznej prowadzone na różnych poziomach w 54 instytucjach naukowych, w tym na 9 uniwersytetach państwowych. Dodatkowo kadry dla branży kosmetycznej kształcą się na pokrewnych kierunkach, takich jak np. chemia, biochemia i biotechnologia (24 uczelnie wyższe) oraz farmacja (11 uczelni wyższych). Natomiast tylko jedna uczelnia w Polsce – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – kształci menedżerów produktów kosmetycznych.

By wzmocnić pozycję absolwenta na rynku pracy, konieczne jest uzupełnianie wiedzy na poziomie akademickim o elementy praktyczne. Dlatego też studenci UEP uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez menedżerów wysokiego szczebla z firm branży FMCG, którzy w formie prezentacji studiów przypadków i dyskusji eksperckich pogłębiają wiedzę studentów. Jednym z elementów powyższych działań jest podjęcie współpracy UEP z NIVEA  i Beiersdorf Manufacturing Poznań w ramach zajęć na specjalności Menedżer Produktów Kosmetycznych na Wydziale Towaroznawstwa UEP. Dzięki tej współpracy w programie studiów znajdą się wykłady prowadzone przez praktyków NIVEA/BMP – mówi prof. dr hab. Bogdan Sojkin, prof. zw. UEP z Katedry Marketingu Produktu - Ponadto zorganizowane zostaną zajęcia praktyczne na terenie przedsiębiorstwa. Dodatkowo, wyróżniający się studenci będą mieli możliwość  ubiegania się o płatne praktyki i staże w NIVEA/BMP.

Międzynarodowa Grupa Beiersdorf jest w Polsce reprezentowana przez Centrum Produkcyjne Beiersdorf Manufacturing Poznań (BMP) oraz NIVEA Polska. Firmy działają na rynku poznańskim od wielu lat i są niekwestionowanym liderem w branży kosmetycznej. W Centrum Produkcyjnym BMP powstają światowej klasy kosmetyki marek NIVEA i Eucerin, które eksportowane są na cały świat. „Beiersdorf w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu rozwija współpracę z kluczowymi poznańskimi uczelniami. Z Uniwersytetem Ekonomicznym związani jesteśmy od wielu lat, m.in. poprzez członkostwo w Klubie Partnera, czy nasz najnowszy cykl wykładów i warsztatów - BLUE Academy. Patronat nad specjalnością Menedżer Produktów Kosmetycznych jest naturalną konsekwencją tych działań. Wykorzystując nasze tradycje i doświadczenie w zarządzaniu marką NIVEA, chcemy wesprzeć kształcenie na tej specjalności i sprawić, aby stała się liderem wśród kierunków związanych z zarządzaniem produktem ” – podkreśla Wiesław Biernacki, Prezes Beiersdorf Manufacturing Poznań.

Specjalność Menedżer Produktów Kosmetycznych na Wydziale Towaroznawstwa UEP ma charakter typowo rynkowy – przygotowuje menedżerów produktu, marki, sprzedaży oraz zarządzających punktami usługowymi w segmencie świadczenia usług kosmetycznych. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę z czterech obszarów tematycznych: menedżerskim (ukierunkowany na zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie produktem/usługą), jakości produktów i świadczenia usług, towaroznawstwa kosmetyków oraz wykorzystania instrumentów marketingu produktów oraz usług kosmetycznych.