Uniwersytet Gdański w prestiżowych rankingach międzynarodowych

Pozycja międzynarodowa Uniwersytetu Gdańskiego sukcesywnie wzrasta. Uczelnia obecna jest w coraz większej liczbie międzynarodowych rankingów edukacyjnych, w tym tych najbardziej prestiżowych.

Uniwersytet Gdański jako jedna z 14 polskich szkół wyższych znalazł się wśród tysiąca najlepszych światowych uczelni akademickich w opublikowanym na początku czerwca br. prestiżowym rankingu międzynarodowym QS World University Ranking 2019.

Uniwersytet Gdański znalazł się w tak doborowym towarzystwie jako jedyna uczelnia akademicka z Pomorza, notując jednocześnie wśród krajowych uniwersytetów klasycznych piąty wynik.

QS World University Ranking uchodzi za jeden z czterech najważniejszych światowych rankingów uczelni wyższych, obok Times Higher Education, U-Multirank oraz Rankingu Szanghajskiego.

Ranking mierzący naukowy prestiż akademicki uczelni powstaje w oparciu o sześć kryteriów: reputację w środowisku akademickim, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczbę cytowań oraz liczbę studentów i pracowników z zagranicy.

Na czterech pierwszych miejscach w aktualnym rankingu znalazły się wyłącznie uczelnie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Najlepszy w tegorocznym zestawieniu okazał się Massachusetts Institute of Technology (MIT). Kolejne miejsca zajęły: Stanford University i Harvard University.

Tuż za podium znalazł się California Institute of Technology (Caltech).

Najlepszą uczelnią europejską okazał się brytyjski University of Oxford, który w rankingu zajął piąte miejsce, plasując się tuż za uczelniami amerykańskimi.

Uniwersytet Gdański może się również poszczycić uzyskaniem 10 pozycji w gronie 128 sklasyfikowanych uczelni z Polski w najnowszym rankingu uniRank Polish University Ranking 2018. Pozycja, którą zajęła nasza uczelnia w tym zestawieniu daje je równocześnie prymat wśród wszystkich uczelni z Pomorza a także miejsce nr 7 w gronie klasycznych uniwersytetów w naszym kraju.

Ranking uniRank przygotowany przez firmę o tej samej nazwie dostarcza informacji o najbardziej popularnych uczelniach na świecie, danych kontynentach oraz w poszczególnych krajach.

Popularność uczelni mierzona jest poprzez analizę popularności ich stron internetowych.

Warto również podkreślić obecność Uniwersytetu Gdańskiego w innym międzynarodowym rankingu – THE Emerging Economies University Ranking 2018. Ranking opracowany przez cenionego światowego eksperta w dziedzinie międzynarodowych rankingów edukacyjnych, firmę Times Higher Education obejmuje zestawienie porównujące uczelnie z państw określanych jako „rynki wschodzące”. W najnowszym rankingu znalazło się 378 najlepszych szkół wyższych z 42 krajów, w tym 12 uczelni z Polski, spośród których Uniwersytet Gdański uplasował się na miejscu 9.

Ranking Emerging Economies tworzony jest w oparciu o kilkanaście wskaźników badających uczelnie pod kątem realizacji ich głównych zadań – kształcenia, badań naukowych, cytowania, transferu wiedzy i umiędzynarodowienia. Metodologia badań została dopracowana w taki sposób, aby lepiej odzwierciedlić charakterystykę i priorytety rozwoju szkół wyższych w gospodarkach rozwijających się. Większą wagę przykłada się m.in. do związków uczelni z przemysłem oraz do ich umiędzynarodowienia.

QS