Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Studia Podyplomowe Psychologii Klinicznej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na Studia Podyplomowe Psychologii Klinicznej.

Kierunek adresowany jest głównie do absolwentów psychologii, ponieważ tematycznie i ilościowo oferuje realizację godzin teoretycznych wymaganych przez program specjalizacji w psychologii klinicznej. Warunkowo na studia mogą zostać przyjęci absolwenci innych kierunków takich jak: pedagogika, medycyna, pielęgniarstwo, praca socjalna, fizjoterapia, zdrowie publiczne, czy ratownictwo medyczne. Wszystko zależy od ilości wolnych miejsc w danym naborze.

Podczas nauki studenci nabywają wiedzę i umiejętności psychologiczne podnoszące poziom ich pracy w ramach wyuczonego zawodu w kontakcie z pacjentami lub osobami potrzebującymi pomocy psychologicznej. Kompetencje zdobyte na tych studiach podyplomowych przydają się zwłaszcza w pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, z osobami szukającymi wspomagania i rozwoju, a także przy zwalczaniu patologii społecznych w organizacji i zarządzaniu. Studia poszerzają wiedzę oraz umiejętności z zakresu psychologii klinicznej w obszarze diagnozy, terapii i pomocy psychologicznej.

Studia Podyplomowe Psychologii Klinicznej trwają 2 semestry. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty lub w soboty i niedziele.

Plan studiów obejmuje takie przedmioty jak: zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, kliniczna diagnoza psychologiczna, teorie psychologiczne, diagnoza i terapia w chorobach somatycznych – rola psychologa, wybrane zagadnienia neuropsychologii klinicznej, diagnoza neuropsychologiczna: podstawy teoretyczne, założenia metodologiczne - uwarunkowania etiologiczne i lokalizacyjne zespołów objawów, prawidłowości rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, formy zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania, podstawy diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju, etyka zawodu psychologa.

W odniesieniu do absolwentów kierunku psychologia ukończenie studiów podyplomowych umożliwi zaliczenie części teoretycznej specjalistycznego bloku podstawowego na specjalizacji w psychologii klinicznej. Kurs poszerza wiedzę oraz umiejętności z zakresu psychologii klinicznej w obszarze diagnozy, terapii i pomocy psychologicznej w czterech działach medycyny: psychiatrii, pediatrii, neurologii i chorób somatycznych. Wszyscy kończący studia podyplomowe będą posiadali wiedzę i umiejętności w zakresie psychologii klinicznej w obszarze diagnozy oraz terapii i pomocy psychologicznej. Absolwenci zostaną wyposażeni w wiedzę o podstawowych zagadnieniach psychologii, zasadach i metodach diagnozy oraz metodach terapii i pomocy psychologicznej. Będą w stanie konstruować i sprawdza hipotezy diagnostyczne, dobierać metody diagnozy i interpretować zgromadzone informacje. Absolwenci będą posiadali umiejętność merytorycznej komunikacji z zespołom terapeutycznym, a badanym osobom i ich rodzinom będą wstanie zaproponować optymalne postępowanie terapeutyczne.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, jedno zdjęcie, kwestionariusz osobowy, podanie o przyjęcie na studia i ksero dowodu osobistego. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, jednak pierwszeństwo mają osoby odbywające specjalizację z psychologii klinicznej.

Koszt Studiów Podyplomowych Psychologii Klinicznej w roku akademickim 2014/15 wynosił 2300 zł za semestr.

Organizatorem Studiów Podyplomowych Psychologii Klinicznej jest Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jednostka zapewnia swoim studentom dobrą infrastrukturę do nauki. Kompleks budynków Collegium Psychologicum, dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sale dydaktyczne są w pełni wyposażone w niezbędne multimedia. Studenci mają nieograniczony dostęp do zasobów Pracowni Testów Psychologicznych, zbiorów Biblioteki Psychologicznej oraz elektronicznych baz bibliotecznych. Na terenie instytutu można korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu, pakietu statystycznej analizy danych i aparatury do badań eksperymentalnych.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest jednym z młodszych uniwersytetów w kraju – działalność prowadzi od 2005 roku. Uczelnia jest największą w mieście i drugą w województwie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków (30 kierunków studiów i około 100 specjalności) oraz pod względem liczby studentów i absolwentów.

Szczegółowe informacje na temat Studiów Podyplomowych Psychologii Klinicznej można znaleźć na stronie kierunku: https://www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl/oferta/st...