Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Jest to kierunek polecany osobom, które cenią sobie spokój i chcą pracować z dokumentami.

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Kierunek można studiować wyłącznie stacjonarnie. Po uzyskaniu dyplomu można kontynuować naukę na tej samej uczelni na kierunku historia. Magisterskie studia z archiwistyki i zarządzania dokumentacją  dostępne są na innych polskich uczelniach.

Studia mają charakter modułowy. Oznacza to, że zajęciapodzielono na cztery działy tematyczne.

  • Moduł archiwistyczny - obejmuje wiadomości i umiejętności zawodowe z zakresu warsztatu pracy archiwisty m.in. opracowywanie, kształtowanie i udostępnianie zasobów archiwalnych.
  • Moduł zarządzania dokumentacją – studenci poznają rodzaje dokumentacji współczesnej, zasady obiegu dokumentów, zasady działania współczesnych kancelarii oraz nowoczesne technologie biurowe.
  • Moduł ogólnohistoryczny – rozwija podstawowe kompetencje historyczne i przygotowuje do podjęcia studiów magisterskich na kierunku historia.
  • Moduł praktyczny – rozwija umiejętności praktyczne z zakresu pracy administracyjnej, edytorstwa, publicystyki oraz turystyki.

Absolwenci kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją są przygotowani do pracy w archiwach państwowych, kościelnych i zakładowych oraz wszelkiego typu kancelariach i biurach oraz jednostkach, w których zarządzanie dokumentacją jest istotnym elementem ich sprawnej działalności.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II W Krakowie jest uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Uczelnia posiada sześć wydziałów: Filozoficzny, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Prawa Kanonicznego, Teologiczny i zamiejscowy – Teologiczny w Tarnowie. Na uczelni studiuje około 3650 studentów.

Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC), Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury (UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP - regulamin KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Przy uczelni działa Samorząd Studencki. Studenci mogą korzystać z wielu rodzajów stypendiów i ulg. Uczelnia realizuje projekt „Tandem językowy”, który pomaga zarówno szlifować języki obce, jak i aklimatyzować się zagranicznym studentom w Krakowie.

Więcej informacji o kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie Papieskim  Jana Pawła II W Krakowie można znaleźć na: www.upjp2.edu.pl